Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vláda schválila výhodnější úvěry na opravu domů

Vláda na svém dnešním jednání schválila novelu nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. Novelou se mění podmínky pro poskytování státní podpory na opravy bytového fondu v tzv. Programu Panel a Nový Panel. Nově nebude stát dotovat slevy z bankovních úroků a dávat záruky komerčním bankám, které žadatelům poskytnou úvěr, ale bude přímo poskytovat nízkoúročené úvěry prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení.

Novela nařízení č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, mění už samotný název nařízení. Nově se nařízení bude jmenovat: "Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů."
Úroky u poskytovaných půjček budou nastaveny podle aktuální referenční sazby Evropské komise již od 1,43 %. Doba splácení bude až 30 let a úrok bude fixován po celou dobu splácení. Příjemce podpory bude moci z úvěru krýt až 90 % nákladů na opravu a modernizaci. Důraz bude kladen na komplexnost oprav, které by majitelům měly přinést další úspory především za energie. Podání žádosti by mělo být snadnější a na úvěry pro opravy a rekonstrukce nebude požadována zástava nemovitosti.
Cílem novely nařízení vlády je snížení administrativní zátěže a také úspora státních financí. Tím, že úvěry bude poskytovat přímo Státní fond rozvoje bydlení, bude zajištěna návratnost vložených prostředků a tím možnost poskytovat tyto prostředky opakovaně.
Novela bude v nejbližší době vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.