Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny ve finanční správě od 1. 1. 2013 - čísla bankovních účtů

1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahradil zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Nový zákon zásadně změnil strukturu daňové správy. Od 1. ledna je výběrem daní pověřeno 14 nových finančních úřadů se sídly v krajských městech a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze. Z původních 199 finančních úřadů se stala územní pracoviště. Podrobně jsme o změnách ve finanční správě psali v samostatném článku. V souvislosti s výše popsanou reorganizací daňové správy došlo také ke změně čísel bankovních účtů finančních úřadů. Správné číslo účtu je nutné znát pro bezproblémové placení daní.

Číslo účtu pro platbu konkrétní daně se skládá ze tří částí:
předčíslí-matriková část/kód banky
předčíslí bankovního účtu
- obsahuje dvě až pět číslic, které určují druh daně
- pro konkrétní daň je předčíslí stejné pro všechny finanční úřady
- uvádí se na začátku čísla účtu před pomlčkou
matriková část
- označuje místně příslušný finanční úřad
- je stejná pro všechny druhy daní placené na jednom finančním úřadě
- uvádí se za předčíslím, od kterého je oddělena pomlčkou
kód banky
- pro placení daní vždy 0710
- jde o směrový kód ČNB, u které mají finanční úřady vedeny účty
- uvádí se na konci čísla účtu za lomítkem

Změny od 1. 1. 2013:
Právě z důvodu, že od 1. 1. 2013 se daň platí pouze 14 finančním úřadům se sídly v krajských městech, jsou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části. Nové bankovní účty jsou u ČNB otevřeny od 1. ledna 2013 a od tohoto data je možné na ně zasílat platby. Přehled všech nově přidělených matrikových částí najdete v tabulce.

Název finančního úřadu
od 1. 1. 2013
Matriková část
bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj47620661
Specializovaný finanční úřad77620021

Předčíslí bankovních účtů zůstávají stejná jako v loňském roce s výjimkou zrušení předčíslí pro položku "Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. - rozpočet krajů" a zavedení nové položky "Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství". Bankovní účet s předčíslím pro tuto novou položku má ale pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství. Seznam všech předčíslí najdete v dokumentu "Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013" v příloze č. 3. Zvláštní předčíslí pro bankovní účet Specializovaného finančního úřadu zůstávají od loňského roku beze změny, jejich seznam najdete ve stejném dokumentu v příloze č. 4.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.