Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zahraniční stravné v roce 2013

Sazby zahraničního stravného stanoví každoročně Ministerstvo financí vyhláškou podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Letos byly sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2013 stanoveny vyhláškou č. 392/2012 Sb., která byla ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 23. listopadu 2012. Při jejím zpracování vychází ministerstvo z podkladů vypracovaných zastupitelskými úřady o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Výše stravného - podmínky
Podmínky pro stanovení zahraničního stravného jsou definovány v § 170 zákoníku práce. Výši stravného určuje zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Stravné v základní výši se poskytuje jen v případě, jestliže pracovní cesta trvá více než 18 hodin. Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin a nejvýše 18 hodin poskytuje se stravné ve výši dvou třetin základní sazby a třetinové stravné pak v případě pracovní cesty delší než hodinu a kratší než 12 hodin. Doba strávená mimo území České republiky musí ale trvat déle než 5 hodin, pokud souběžně zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné podle § 163 nebo § 176 zákoníku práce. Za dobu přechodu státní hranice České republiky při použití letadla se podle ustanovení § 154 zákoníku práce rozumí doba odletu z České republiky a doba příletu do České republiky. Jako typický příklad je uváděna cesta Ostrava - Praha - Londýn, kde dobou přechodu státní hranice ČR je až odlet letadla z Prahy. Let Ostrava - Praha je součástí tuzemské části zahraniční pracovní cesty.

Krácení stravného
Při poskytnutí bezplatného jídla se stravné krátí. Za každé bezplatné jídlo se sazba krátí o 70% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné poskytované v třetinové výši základní sazby, o 35% při dvoutřetinové sazbě a o 25% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné poskytované ve výši základní sazby. Snížení se uplatní automaticky, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na nižším krácení ještě před započetím cesty.

Změna sazeb
Z porovnání nové vyhlášky č. 392/2012 Sb. a vyhlášky č. 379/2011 Sb., která stanovila zahraniční stravné pro letošní rok, je zřejmé, že změna nastala v Argentině a v Paraguayi, tedy v těch státech jižní Ameriky, ve kterých se v důsledku krize v eurozóně stává euro nežádanou měnou. U těchto zemí došlo ke změnám sazeb z důvodu použití nové měny (USD místo EUR).
Dále došlo ke sjednocení sazeb v některých oblastech Evropy. U pobaltských republik se snížením sazby u Estonska sjednotilo stravné na 40 EUR, u republik bývalé Jugoslávie na 35 EUR (snížením sazby u Chorvatska, Srbska a Černé Hory, Bosny a Hercegoviny) a pro země střední Evropy na 35 EUR (zvýšením sazby pro Slovensko).

 Zahraniční stravné pro vybrané státy (změny jsou vyznačeny červeně)
ZeměStravné pro rok 2012Stravné pro rok 2013
Argentina35 EUR40 USD
Belgie45 EUR45 EUR
Bosna a Hercegovina40 EUR35 EUR
Bulharsko35 EUR35 EUR
Černá Hora40 EUR35 EUR
Čína40 EUR40 EUR
Estonsko45 EUR40 EUR
Francie45 EUR45 EUR
Chorvatsko40 EUR35 EUR
Itálie45 EUR45 EUR
Maďarsko35 EUR35 EUR
Německo45 EUR45 EUR
Paraguay30 EUR40 USD
Polsko35 EUR35 EUR
Rakousko45 EUR45 EUR
Rumunsko35 EUR35 EUR
Rusko45 EUR45 EUR
Slovensko30 EUR35 EUR
Spojené státy americké50 USD50 USD
Srbsko40 EUR35 EUR
Španělsko40 EUR40 EUR
Velká Británie40 GBP40 GBP
Ostatní sazby zahraničního stravného pro rok 2013 najdete v příloze vyhlášky č. 392/2012 Sb.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.