Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Finanční správa ČR od 1. 1. 2013

Od 1. ledna 2013 vstupuje v platnost nový zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který zásadně mění strukturu daňové správy. Současných osm finančních ředitelství a 199 finančních úřadů bude nahrazeno 14 finančními úřady a 199 jejich územními pracovišti. Součástí finanční správy zůstává Generální finanční ředitelství a Specializovaný finanční úřad, nově bude od začátku příštího roku zřízeno Odvolací finanční ředitelství. Seznam všech finančních úřadů a jejich územních pracovišť je uveden v pokynu GFŘ-D-12, který vydalo Generální finanční ředitelství 13. listopadu 2012.

Podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, bude Generální finanční ředitelství podřízeno Ministerstvu financí, Odvolací finanční ředitelství bude podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství a finanční úřady budou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství. 
Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství bude sídlit v Brně a bude působit jako čistě odvolací orgán na celém území České republiky. 
Specializovaný finanční úřad vznikl na základě novelizace zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, už k 1. lednu 2012. Spadají pod něj právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 miliardy korun, banky, pojišťovny, zajišťovny, pobočky zahraničních bank, pojišťoven a zajišťoven a spořitelní a úvěrní družstva. Kromě těchto dosavadních pravomocí bude úřad nově vykonávat cenovou kontrolu a kontrolu hazardu. Od ledna 2013 bude Specializovaný finanční úřad také správcem Centrálního registru smluv, kde se budou evidovat údaje o smlouvách účastníků důchodového spoření.
Nově vzniklé finanční úřady se budou nacházet v krajských městech a hlavním městě Praze a budou vybaveny krajskou územní působností. Součástí všech finančních úřadů budou jejich územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde mají dosud sídlo „zanikající“ finanční úřady. Všechny finanční úřady budou od příštího roku nově vykonávat také kontrolu dotací a finanční kontrolu. Budou pověřeny i výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. 
V souvislosti se změnou finanční správy vydalo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ-D-12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části. V pokynu je uveden seznam všech finančních úřadů a jejich územních pracovišť, jsou zde také stanoveny zkratky všech orgánů Finanční správy České republiky. Například současný Finanční úřad pro Prahu 6 bude od 1. ledna 2013 Územním pracovištěm Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a bude používat zkratku FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro Prahu 6.
Podrobné informace o Finanční správě ČR jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva financí.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.