Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela vyvlastňovacího zákona

V pátek 1. února vstupuje v platnost novela zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, která vyšla ve Sbírce zákonů 27. listopadu 2012 pod číslem 405/2012 Sb. Předpis zjednodušuje vyvlastňování pozemků pro stavby silnic a dálnic.

Novela zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, tzv. zákona o vyvlastnění, zrychluje vyvlastňování pozemků pro stavbu dálnic a liniových staveb. Konkrétně mění stanovení náhrady za vyvlastnění. V současné době má majitel vyvlastňovaného pozemku nárok na minimálně 420 korun za metr čtvereční. Nově se bude cena stanovovat podle aktuální hodnoty pozemku v době ocenění pro vyvlastnění. Investor bude mít možnost nabídnout vlastníkovi pozemku cenu až do částky o 100 % vyšší než byla stanovena oceněním.
Nově bude také oddělen proces vyvlastnění a stanovení náhrady za pozemek. Odvolání proti výši stanovené náhrady již nebude mít odkladný účinek. Vyvlastnění se uskuteční a strany se mohou dál domlouvat na ceně. Odkladný účinek bude mít i nadále odvolání proti vyvlastnění jako takovému.
V zákoně nově nebude zakotvena šestiměsíční lhůta, po kterou by vyvlastněnému měl být znám účel vyvlastnění. Novela však zvyšuje lhůtu na uzavření smlouvy mezi vyvlastnitelem a vyvlastněným ze současných šedesáti dnů na devadesát dnů. Pokud se strany nedohodnou na podmínkách smlouvy, o vyvlastnění rozhodne soud.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.