Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident vetoval novelu horního zákona

Dalším zákonem, u kterého prezident republiky Václav Klaus využil své pravomoci podle čl. 50 Ústavy ČR a vetoval ho, je novela zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. horního zákona. Cílem novely bylo posílit práva vlastníků pozemků, a proto rušila vyvlastňovací paragraf obsažený v horním zákoně. Podle prezidenta by byl ale novelizací nastolen velmi riskantní a problematický konflikt vlastníků pozemků a vlastníka nerostného bohatství, kterým je stát. Obává se také spekulativního skupování pozemků, pod nimiž se nacházejí ložiska nerostných surovin, za účelem vymáhání vysokých náhrad od státu.

Velmi stručná novela horního zákona č. 44/1988 Sb. ruší institut vyvlastňování domů a pozemků nad ložisky nerostných surovin. Těžební společnosti by již neměly nabývat potřebné nemovitosti vyvlastněním a vlastníci domů a pozemků by mohli získat lepší možnost domoci se adekvátního odškodnění a vyrovnání. Novela má především chránit obyvatele v oblastech dosud chráněných územními limity, které by ale v příštích letech mohly být prolomeny. 
V současné době vyhlašuje veřejný zájem, na jehož základě dochází k vyvlastnění, vláda, která je zodpovědná za energetickou politiku státu.
Prezident v odůvodnění svého kroku upozornil, že tradice horního práva sahá až do poloviny 13. století a zákon vždy v historii podporoval těžbu nerostných surovin. Zrušení institutu vyvlastnění by podle prezidenta zasáhlo do historického pravidla, že nerostné bohatství je vlastnictvím státu, bez ohledu na to, kdo je vlastníkem pozemku nad dotyčným ložiskem. Stát by tak podle něj mohl ztratit legální přístup ke svému vlastnictví.
K přehlasování prezidentského veta bude Poslanecká sněmovna potřebovat 101 hlasů. Pokud se tato potřebná nadpoloviční většina najde, bude novela platit od patnáctého dne po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.