Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o pojišťovnictví

Od 1. ledna 2010 začne platit zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, který nahradí stávající zákon o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. Nový zákon chce spotřebitelům zajistit dostatek informací o pojišťovnách, aby se při výběru pojištění mohli kvalifikovaně rozhodnout.

Cílem zákona je především transponovat do českého právního řádu poslední evropskou úpravu v této oblasti, která byla provedena směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2005/68/ES a jejími novelami. Nový zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. tak nepřináší žádné velké systémové změny, ale spíš sjednocuje pravidla s ostatními zeměmi EU.
Zákon má výrazně zvýšit informační povinnosti pojišťoven a s vyšší informovaností klientů je spojena také jejich lepší ochrana. Pojišťovny budou muset nově uvádět svou aktuální finanční situaci, složení akcionářů a v případě životního pojištění také míru rizika investice.
Podstatnou část zákona tvoří podmínky pro zahájení a výkon činnosti v pojišťovnictví, a především pak dohled nad touto činností. Zpřísňují se také požadavky na tvorbu dostatečných technických rezerv tak, aby pojišťovny byly schopné za všech okolností dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřených pojistných smluv. Informace o těchto rezervách vytvářených k závazkům z pojistných smluv životních pojištění, včetně metod používaných při jejich výpočtu, budou muset pojišťovny od 1. ledna 2010 uvádět na svých webových stránkách. Pojistník musí z těchto údajů poznat, zda vydělává nebo je jeho investiční životní pojištění prodělečné, a jaké jsou skutečné náklady a provize pojišťovny z jeho pojistky.
Zákon také sjednocuje pravidla pro zajišťovny, to jsou instituce, které pojišťují pojišťovny. Nově se pro všechny zajišťovny zavádí jednotný evropský pas a upravují se odlišnosti dohledu nad jejich činností.
V zákoně o pojišťovnictví je také zapracována výjimka z jinak zakázané diskriminace. Pojišťovny mohou svým klientům stanovit odlišné podmínky v závislosti na jejich věku, pohlaví nebo zdravotním stavu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.