Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Drogy, doping a nakažlivé nemoci v novém trestním zákoníku

Na návrh ministryně spravedlnosti Daniely Kolářové vláda schválila tři návrhy nařízení vlády pro účely trestního zákoníku. Čtvrtý nejdiskutovanější návrh o nařízení týkající se jedů a uměle vyrobených omamných a psychotropních látek se kabinet rozhodl přerušit, znovu posoudit s odborníky a jednat o něm na poslední letošní schůzi za dva týdny.

Frázi množství větší než malé najdeme v "dosluhujícím" trestním zákoně č. 140/1961 Sb. a zůstala i v novém zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který začne platit 1. ledna 2010. Vláda se pokusila tento pojem přesně definovat. V návrzích nařízení vlády jsou tabulky, které jednoznačně stanovují, které látky jsou pokládány pro účel trestního zákoníku za nebezpečné, jaké množství je pro tyto jednotlivé látky považováno za větší než malé a přesný obsah škodlivých látek, které musí droga obsahovat, aby byla považována za drogu. Dosud bylo tolerované množství drogy vymezeno jen interními policejními tabulkami. Ty však jsou pouze orientační, mají jen doporučující charakter a hlavně nejsou určeny pro veřejnost. Soudy doposud postupovaly jen podle vlastního uvážení. Mohlo se tedy stát, že za držení stejného množství drog byly uděleny naprosto odlišné tresty. 

Pěstování rostlin a hub
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku upravuje § 285 nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, může být podle tohoto ustanovení potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. Pěstování jiných rostlin nebo hub obsahujících omamné nebo psychotropní látky může být potrestáno až jedním rokem vězení. Dále se trest stupňuje podle rozsahu až do maximální výše pěti let odnětí svobody. Vláda svým nařízením stanovila, že za množství větší než malé bude pokládáno v případě rostlin jako např. konopí nebo kokainovníku 5 kusů a v případě hub obsahujících psilocybin a psilocin 40 kusů.
Pěstitelé kaktusů, kteří se ozvali po zveřejnění tohoto nařízení vlády, se podle ministryně spravedlnosti nemusejí obávat jakéhokoliv postihu. Přestože některé kaktusy skutečně obsahují meskalin, trestné je pouze pěstování takových rostlin za účelem získávání drogy. Pokud by přesto byli někteří pěstitelé ze stávající situace nervózní, mohou požádat Ministerstvo zdravotnictví o povolení k pěstování těchto kaktusů, uvedla ministryně Kolářová.

Přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů - schváleno 14. 12. 2009
O přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů podle § 284 nového trestního zákoníku ministři dlouze diskutovali a nakonec se rozhodli tento návrh ještě jednou projednat s odborníky. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví seznam chemických látek, které jsou považovány za jedy, bylo tedy schváleno o týden později než ostatní návrhy. Součástí nařízení je i tabulka, která u konkrétních drog udává, jaké množství se považuje za větší než malé. Výsledek je v podstatě akceptací stávající policejní i soudní praxe.
DrogaMnožství větší než malé
Heroinvíce než 1,5 g
Kokainvíce než 1 g
Pervitinvíce než 2 g
Amfetaminvíce než 2 g
LSDvíce než 5 papírků, tablet, želatinových kapslí nebo krystalů
Extázevíce než 4 tablety nebo kapsle, nebo 0,4 g prášku
Marihuanavíce než 15 g
Hašišvíce než 5 g
Lysohlávky a jiné halucinogenní houbyvíce než 40 plodní
Khatvíce než 80 g čerstvého rostlinného materiálu
Držení marihuany a jiných látek obsahujících stejnou účinnou látku (THC) v množství větším než malém lze podle § 284 trestního zákoníku postihnout až ročním odnětím svobody, držení jiných drog až dvouletým trestem. V případě většího nebo dokonce značného rozsahu lze udělit až osmiletý trest odnětí svobody. Za výrobu, šíření a prodej drog jsou stanoveny výrazně tvrdší tresty než za pěstování nebo přechovávání pro vlastní potřebu. 

Doping
Podle § 288 trestního zákoníku lze výrobu, přechovávání či nabízení dopingu za jiným než léčebným účelem trestat až ročním odnětím svobody. Podle závažnosti lze za přitěžujících okolností za manipulaci s dopingem udělit až dvanáctiletý trest. Ve vládním nařízení je podrobný seznam všech látek s anabolickým a jiným hormonálním účinkem, které lze považovat za doping, a také seznam metod s dopingovým účinkem. Jedná se hlavně o specifikaci genového dopingu a umělého zvyšování přenosu kyslíku například krevním dopingem.
Větším množstvím se u látek s anabolickým a jiným hormonálním účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku rozumí více než jeden blistr, jedna injekce nebo podobné obvykle nedělitelné balení léku obsahujícího tyto látky nebo obdobné množství těchto látek ve speciálním dopingovém přípravku.
Cílem těchto opatření je boj s distribučními sítěmi v rámci celoevropského organizovaného obchodu s dopingem.

Nakažlivé nemoci
Vláda také schválila seznam nemocí, které bude trestní zákoník považovat za nakažlivé. Šíření lidských nemocí je trestné podle § 152 a § 153 trestního zákoníku, a to i v případě, že k tomu dojde z nedbalosti. Za nakažlivé lidské nemoci se podle nového nařízení vlády považuje mimo jiné například AIDS, cholera, mor, salmonelóza, tuberkulóza, záškrt, tyf a také pohlavní choroby.
Šíření nakažlivých nemocí zvířat a rostlin upravují § 306 a § 307 nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Nakažlivými chorobami zvířat ve smyslu § 306 jsou například kulhavka, slintavka, vzteklina, prasečí mor. Nakažlivé nemoci nebo škůdci užitkových rostlin podle § 307 trestního zákoníku jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušná nařízení vlády vyšla ve Sbírce zákonů dne 22. 12. 2009 pod těmito čísly:
  • Nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin.
  • Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem.
  • Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.