Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Přeshraniční převoz peněžní hotovosti nad 10000 eur

Mezi pěti zákony, které koncem minulého týdne podepsal prezident republiky je i novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Stručná novela zavádí jednotný ohlašovací formulář Evropské unie pro přeshraniční převoz peněžní hotovosti nad 10 tisíc eur. Zákon vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů a platit bude od 1. ledna 2013.

Evropská komise vypracovala v roce 2011 v rámci uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1889/2005/ES, o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící, návrh „společného ohlašovacího formuláře Evropské unie“. Formulář měl být jednotně implementován ve všech členských státech k 1. září 2012, nejpozději však k 1. lednu 2013. To iniciovalo vznik novely, která nahrazuje dosavadní přílohu zákona č. 253/2008 Sb. novou přílohou, tedy společným ohlašovacím formulářem Evropské unie. Oproti původnímu tiskopisu z přílohy zákona č. 253/2008 Sb. nepožaduje nový formulář žádné nové informace, naopak již neobsahuje požadavek na deklarování převozu cenných komodit. Od roku 2007 je hraniční částka pro plnění ohlašovací povinnosti stanovena na 10 tisíc eur.
Nový společný ohlašovací formulář Evropské unie bude dostupný na internetových stránkách Evropské komise a Generálního ředitelství cel. V listinné podobě bude možné si jej vyzvednout na každém celním úřadu v předpokládaných 3 základních jazykových verzích, tj. české, anglické a ruské. 

Vzor nového formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti
 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.