Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Slevy na mýtném

Na začátku minulého týdne byly v České republice zavedeny slevy na mýtném. 22. října 2012 vyšlo ve Sbírce zákonů a zároveň nabylo účinnosti nařízení vlády č. 352/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. Novelizované znění umožní dopravcům v závislosti na výši odvedeného mýtného čerpat až 13procentní slevy z původní sazby.

Pravomoc vyhlásit nařízením vlády slevy na mýtném byla do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, doplněna novelou č. 196/2012 Sb., která začala platit 1. září 2012 (o novele jsme psali zde). Konkrétně byl do § 22 v zákoně o pozemních komunikacích vložen nový odstavec 3, který říká, že vláda může nařízením stanovit v systému elektronického mýtného slevy až do výše 13 %. Vláda takové nařízení schválila koncem září a 22. října 2012 vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 352/2012 Sb.
Nařízení stanoví, že pokud celková výše uloženého mýtného zjištěného systémem elektronického mýtného v průběhu kalendářního roku u vozidla v systému elektronického mýtného dosáhla alespoň
a) 100 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 5 %,
b) 150 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 8 %,
c) 250 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %, nebo
d) 400 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

Slevu na mýtném bude poskytovat Ředitelství silnic a dálnic ČR jako provozovatel systému elektronického mýtného. Žádost o poskytnutí slevy musí podat provozovatel vozidla nejpozději do 6 měsíců od konce každého kalendářního roku. Časové období rozhodné pro výpočet slevy bylo stanoveno na jeden kalendářní rok. Nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení, nelze ho ale uplatnit retroaktivně, proto bylo pro rok 2012 stanoveno zvláštní časové období od 22. října 2012 do 31. prosince 2012. Pokud výše uloženého mýtného v tomto období roku 2012 u vozidla provozovaného v systému elektronického mýtného dosáhne alespoň
a) 30 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 10 %,
b) 40 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,
c) 50 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 12 %, nebo
d) 60 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.