Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Jedna úroveň státních maturit

Od poloviny listopadu se mohou studenti přihlásit k maturitě, pokud chtějí zkoušky složit v jarním období roku 2013. Novela č. 370/2012 Sb., která podobu státních maturit upravuje, vyšla ve Sbírce zákonů na poslední chvíli, jen pár dnů před termínem podání přihlášek k jarním maturitám. Podle novelizovaného znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školského zákona, budou mít státní maturity jen jednu úroveň a dva povinné předměty.

V několika stručných bodech uvádíme nejvýznamnější změny, které novela školského zákona přináší:
    • maturitní zkouška bude mít jen jednu úroveň, použijí se katalogy požadavků "pro základní úroveň"
    • povinnými předměty budou jen český jazyk a cizí jazyk nebo matematika
    • nepovinné předměty budou jen dva
    • písemné slohové práce z českého jazyka budou hodnotit učitelé jmenovaní ředitelem školy
    • lhůta na odvolání se prodlouží na 20 dní
Všechny změny by měly platit v roce 2013 a 2014. Poté by mělo být připraveno koncepční řešení, schválená novela je vnímána jen jako odstranění největších chyb. Ve Sněmovně podpořilo novelu 142 ze 158 přítomných poslanců. V Senátu pro ni hlasovalo 52 z 57 přítomných senátorů. Prezident novelu podepsal 2. listopadu 2012 a ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 370/2012 Sb. s platností od 9. listopadu 2012.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.