Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Výše redukčních hranic pro rok 2013

Včera vyšlo ve Sbírce zákonů Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 336/2012 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013.

Redukční hranice jsou potřeba pro výpočet dávek nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zákon upravuje poskytování nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Nově vydané Sdělení MPSV č. 336/2012 Sb. upravuje výši redukčních hranic potřebnou k výpočtu redukovaného denního vyměřovacího základu.
Denní vyměřovací základ najde většina zaměstnanců na své výplatní pásce a zjistí se tak, že se započitatelný příjem v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) vydělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený průměrný denní příjem se pro další výpočet upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. U peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se částka do první redukční hranice neupravuje a počítá se 100 % denního vyměřovacího základu.
Z takto redukovaného denního vyměřovacího základu se teprve počítá výše nemocenského a ostatních dávek podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ve stručnosti lze výpočet dávek shrnout takto:
    • nemocenská činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, a to od 22. dne dočasné pracovní neschopnosti,
    • ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
    • peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu:

pro rok 2012pro rok 2013
první redukční hranice838 Kč863 Kč
druhá redukční hranice1 257 Kč1 295 Kč
třetí redukční hranice2 514 Kč2 589 Kč

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.