Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nárok na ošetřovné při uzavření školy

V současné době řeší mnoho rodičů situaci, kdy je škola z důvodu zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění uzavřena a děti musí zůstat doma, protože náhradní péče o žáky ve školních družinách se v tomto případě nezajišťuje. Rodiče mají nárok na ošetřovné, často ale nevědí, kde a jakým způsobem ho uplatnit. Česká správa sociálního zabezpečení vydala tiskovou zprávu, kde všechny potřebné náležitosti vysvětluje.

Ošetřovné je, jak vyplývá z názvu, dávka vyplácená při ošetřování nemocného člena rodiny, ale právě v případech, kdy jsou například uzavřeny školy kvůli chřipkové epidemii, lze tuto dávku vyplácet i rodičům zdravých dětí, ovšem pouze do 10 let věku
Nárok na ošetřovné má rodič dítěte, bez ohledu na bydliště, nebo osoba žijící s dítětem v jedné domácnosti. Dávka se vyplácí již od prvního dne po dobu nejdéle 9 kalendářních dnů, u osamělého zaměstnance po dobu 16 dnů. Rodiče či jiné oprávněné osoby se mohou v ošetřování jednou vystřídat, doba poskytování ošetřovného se tím ale neprodlužuje.
V případě splnění všech podmínek nároku na ošetřovné podle § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ho zaměstnanec uplatní formulářem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“. Tento tiskopis vydává škola, do které dítě chodí, a to ve dvou kopiích. Zaměstnanec vyplní na tiskopisu část B a neprodleně ho předá svému zaměstnavateli. Ten vyplní rubriku "záznamy zaměstnavatele“ a po nástupu zaměstnance do zaměstnání odešle formulář spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ. Druhá kopie formuláře slouží pro uplatnění nároku v případě vystřídání v péči o dítě, jinak se nepoužije.
Výše ošetřovného činí podle § 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 60 % denního vyměřovacího základu. Ten se však ještě redukuje podle § 21 stejného zákona.

Související články:
Chřipkové prázdniny
Janotův balíček: Mateřská, nemocenské a ošetřovné

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.