Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Mateřská, letiště a procesy EIA ve Sněmovně

Poslanecká sněmovna včera odpoledne zahájila svou 66. schůzi. Po schválení programu stihli poslanci kromě jiného projednat zákony vetované prezidentem a Senátem a také návrh zákona, který měl zabránit snížení mateřské od 1. 1. 2010.

Procesy EIA a prezidentské veto
Hned na úvod se poslancům podařilo přehlasovat prezidentské veto k zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato novela přiznává obcím a občanským sdružením právo obrátit se na správní soud, pokud se domnívají, že došlo k porušení zákona při řízení o posuzování vlivů plánované stavby na životní prostředí (tzv. procesu EIA). Žalobu mohou podat stavebním záměrem dotčené obce, občanská sdružení nebo společnosti, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek. Podmínkou je, že předtím v řízení řádně pošlou písemné vyjádření k projednávané dokumentaci nebo posudku. Žaloby ale nebudou mít odkladný účinek. 
Zákon prošel Sněmovnou ve zrychleném řízení, protože kvůli nesouladu s evropskou legislativou v této oblasti hrozila České republice žaloba a velké potíže při schvalování projektů financovaných z evropských dotací.
Prezident Sněmovně zákon vrátil s tím, že již dnes je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí zbytečně nesmírně komplikovaný a způsobuje neúměrné protahování výstavby. Podle Václava Klause bývá zákon nepřekonatelnou překážkou pro stavbu nových významných a potřebných staveb a po schválení novely hrozí průtahy ještě delší.
I přes toto prezidentovo rozhodnutí byl zákon nakonec schválen, hlasovalo pro něj 117 ze 171 přítomných poslanců.

Zákaz privatizace letiště
106 hlasy přehlasovala Sněmovna veto senátorů a schválila zákon o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně. Zákon, který navrhla ČSSD, zakazuje jeho privatizaci. Jediná věta tohoto zákona říká, že letiště i veškeré nemovitosti, které k němu náleží, musí zůstat majetkem České republiky nebo právnických osob se stoprocentní majetkovou účastí státu a sídlem v ČR.

Mateřská od ledna klesne, ale možná jen na chvíli
Poslanci KDU-ČSL předložili Sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Cílem této novely je zachování výše peněžité pomoci v mateřství na letošní úrovni. Mateřská se pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bude vypočítávat stejně jako nemocenská. Tedy včetně snížení základu do částky první redukční hranice na 90 % a snížení výše peněžité pomoci na 60 % takto redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. O dopadu Janotova balíčku na peněžitou pomoc v mateřství a další dávky vyplácené z nemocenského pojištění jsme podrobněji informovali zde.
Sněmovna i přes nesouhlas poslanců ODS propustila zákon do druhého čtení. U návrhu na schválení zákona již v prvním čtení i u návrhu na zkrácení lhůty na projednání na dva dny však poslanci ODS využili svého práva a tyto návrhy vetovali. Lhůta na projednání tak nakonec podle požadavku předkladatelky Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) zůstala na délce 30 dnů. Je tedy jasné, že letos zákon platit nezačne a mateřská se na základě Janotova balíčku od 1. 1. 2010 skutečně sníží. Pokud však lidovecký návrh v dalším projednávání uspěje, mohla by se poměrně brzy vrátit na svou původní výši.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.