Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové účetnictví státních organizací

Dne 25. listopadu vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 410/2009 Sb. prováděcí vyhláška k některým ustanovením zákona o účetnictví, podle které budou od příštího roku účtovat státní organizace.

 Nová účetní vyhláška pro státní organizace je po rozsáhlé novelizaci zákona o účetnictví dalším významným krokem k vytvoření Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), který je součástí Integrovaného informačního systému Státní pokladny
Podle nové vyhlášky budou účtovat příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, státní fondy, včetně Pozemkového fondu ČR, a organizační složky státu. Účetní metody budou zaváděny postupně, v první fázi, tzn. v roce 2010, budou uplatněny pouze metody nejméně organizačně a technicky náročné a teprve v další fázi budou uplatněny ty složitější (zejména odpisování majetku a tvorba opravných položek). Přesné termíny pro zavádění jednotlivých účetních povinností jsou uvedeny v přechodných ustanoveních vyhlášky. 
Nová vyhláška č. 410/2009 Sb. zrušuje od ledna vyhlášku č. 505/2002 Sb., podle které účtovaly státní organizace doposud. Přechod účtování ze staré vyhlášky na novou se bude provádět pomocí převodového můstku, který zveřejnilo Ministerstvo financí na svých internetových stránkách. Převodový můstek se použije k přípravě nového Českého účetního standardu.

Součástí účetní reformy veřejných financí je také vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, která vyšla ve Sbírce zákonů začátkem listopadu. Vyhláška upravuje konkrétní podmínky přenášení účetních záznamů mezi účetními jednotkami a CSÚIS a problematiku technické formy účetních záznamů. Učetní jednotky budou poprvé provádět přenos dat do centrálního systému v termínech uvedených v přechodných ustanoveních této vyhlášky.

Všechny důležité informace, které zveřejnilo Ministerstvo financí k účetní reformě v oblasti veřejných financí, najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.