Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vláda naposledy zasedala ve "starém složení"

Včerejší zasedání vlády bylo posledním pro dva její ministry. Shodou okolností oba odcházejí do Bruselu a premiér jim v úvodu tiskové konference po skončení zasedání vlády poděkoval za spolupráci a popřál jim mnoho úspěchů v jejich novém působišti. My vám přinášíme stručný přehled toho, co vláda včera projednala.

Obrana
Vláda jednohlasně schválila Střednědobou koncepci působení České republiky v operacích v zahraničí, kterou společně předkládali ministr obrany Martin Barták a ministr zahraničí Jan Kohout. Premiér tento dokument označil za strategický a ministr obrany poté vysvětlil, že nyní Česká republika vysílá mise a schvaluje jejich financování v ročních cyklech, což se ukázalo nedostatečné zejména z hlediska přípravy personálu, plánování, politické transparentnosti vůči spojencům a v neposlední řadě také kvůli ekonomickým aspektům. Podle předloženého materiálu by Parlament schvaloval mise na dva roky s výhledem na rok třetí, což by nijak neovlivnilo možnost aktuálního předkládání dalších mandátů reagujících na nenadálé situace.
Martin Barták také nastínil aktivity, kterých se Česká republika hodlá účastnit v letech 2011 - 2013. I nadále bude Armáda ČR dlouhodobě působit v Kosovu, ale své aktivity tam utlumí. Důraz bude kladen na afghánskou misi, která by se měla rozvíjet především ve čtyřech oblastech, a to rekonstrukci a obnově, pomoci při budování afghánských bezpečnostních sil, působení speciálních jednotek na afghánském území a poskytování podpory mnohonárodním silám ISAF. V roce 2012 by také armáda znovu měla zajišťovat ochranu vzdušného prostoru pobaltských států. A samozřejmě bude pokračovat zapojení ČR do sil rychlé reakce NATO a Evropské unie.

Životní prostředí
Program odcházejícího ministra pro životní prostředí Ladislava Mika byl až do poslední chvíle pracovní. Na posledním zasedání vlády, kterého se účastnil, předkládal několik důležitých materiálů. Přednesl Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2008, která by poprvé měla být srozumitelná a přístupná i běžným občanům, a proto byla mimo jiné opatřena smajlíky.
Dále Ladislav Miko předložil vládě strategii přizpůsobování se změnám klimatu. Podle té by se jednotlivé úřady měly začít strategicky zabývat přípravou opatření proti klimatickým změnám a do konce příštího roku udělat analýzy a propočty, na kolik by vyšla nečinnost v této oblasti. 
Ministr také vládě oznámil, že došlo ke shodě na koncepci nového zákona o odpadech. K jeho původnímu návrhu se sešlo více než 2000 připomínek a ty se podařilo během mnoha jednání se zástupci krajů a obcí vyřešit.

Poslanecké návrhy
Vláda se zabývala i třemi poslaneckými návrhy.
  • Prvním z nich byl návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Ondřeje Lišky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Návrh posunuje kompetence prezidenta republiky a významně omezuje jeho pravomoci při podepisování mezinárodních smluv, jedná se o reakci na prezidentovy průtahy při podpisu Lisabonské smlouvy. Podle návrhu by měl prezident na podpis mezinárodní smlouvy 30 dnů a poté by tato pravomoc přešla na předsedu vlády. Vláda označila tento materiál za účelový a zaujala k němu jednoznačně negativní stanovisko.
  • Dalším bodem byl návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele. Premiér řekl, že vláda vítá všechny návrhy, které povedou ke snížení korupce, ale tento materiál obsahoval legislativně technické chyby a proto k němu zaujala neutrální stanovisko. Vláda navíc bude počátkem příštího roku připravovat protikorupční balíček a tuto problematiku do něj chce zahrnout.
  • Posledním z poslaneckých návrhů byl návrh Václava Votavy, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Podle novely by za řízení auta bez řidičského oprávnění hrozil rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti a řízení v opilosti nebo pod vlivem drog by bylo trestným činem. Tento návrh v podstatě vrací věci do současného stavu, který se změní k 1. lednu 2010, kdy začne platit nový trestní zákoník. Ten řízení bez řidičského průkazu charakterizuje pouze jako přestupek a řízení v opilosti či pod vlivem drog a léků bude trestné, jen pokud se hříšníkovi prokáže úmysl. Premiér uvedl, že vláda i v tomto případě oceňuje iniciativu autorů a vítá jakýkoliv návrh, který povede k ochraně lidských životů, ale opět pro legislativně technické nedostatky k němu zaujímá též neutrální stanovisko.
Další
Vláda dále mimo jiné schválila návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2010, projednala podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k využívání kamerových a dalších sledovacích systémů, potvrdila zástupce České republiky v Účetním dvoru EU pro období 2010 – 2016 a schválila člena Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.