Alfa9 zprávy
Změny zákonů
První novela občanského zákoníku
První novela občanského zákoníku

První novela občanského zákoníku

Senát na své schůzi minulý týden rozhodl o tom, že se nebude zabývat novelou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a tím novelu poslal přímo k podpisu prezidentovi. Tzv. nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2014 a dosud nebyl novelizován. Pokud novelu podepíše prezident, bude se jednat o první změny za tři roky působnosti tohoto civilního kodexu. Většina změn nabude účinnosti dva měsíce po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.