Alfa9 zprávy
Změny zákonů
ÚS: Rozdíl mezi tržní cenou vozidla před nehodou a po opravě

ÚS: Rozdíl mezi tržní cenou vozidla před nehodou a po opravě

Ústavní soud minulý týden zveřejnil svůj nález, kterým na konci dubna rozhodl, že za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě. Soudy nižších instancí tak budou muset při svém rozhodování o náhradě škody způsobené na vozidle respektovat rozsudek Ústavního soudu, který odráží ekonomickou realitu.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: Z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že správa daně z příjmů fyzických osob je nepřehledná a složitá pro plátce i úřady. Na několika místech ČR dnes proběhnou pietní vzpomínkové akce k 49. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vláda dnes bude projednávat koncepci rodinné politiky, která mimo jiné počítá se zvýšením rodičovské a s větším zapojením otců do péče o děti.

ÚS: Blokování nelegálního hazardu není cenzura
ÚS: Blokování nelegálního hazardu není cenzura

ÚS: Blokování nelegálního hazardu není cenzura

Ústavní soud minulý týden veřejně vyhlásil své rozhodnutí týkající se návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení zákona o hazardních hrách, díky kterým může Ministerstvo financí nařídit poskytovatelům internetu na území ČR blokovat webové stránky s nepovoleným hazardem. Senátoři tento institut považovali za ústavně nepřípustnou cenzuru a navrhovali všechna příslušná ustanovení zrušit pro rozpor s ústavním pořádkem. Ústavní soud ale jejich žádosti nevyhověl, protože dospěl k názoru, že blokování nelegálního hazardu na internetu není protiústavní.

Ústavní soud ke kontrolnímu hlášení
Ústavní soud ke kontrolnímu hlášení

Ústavní soud ke kontrolnímu hlášení

Ve Sbírce zákonů byl včera pod č. 40/2017 Sb. publikován nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 k návrhu na zrušení některých ustanovení v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Návrh na zrušení ustanovení o kontrolním hlášení podalo 21 senátorů. Ústavní soud institut kontrolního hlášení jako takový nezrušil, provedl v něm ale dvě změny. Mimo jiné soudci zrušili možnost doručování výzvy emailem.

NS: Pravidla elektronické komunikace
NS: Pravidla elektronické komunikace

NS: Pravidla elektronické komunikace

Nejvyšší soud schválil ve čtvrtek 5. ledna 2017 stanovisko k elektronické komunikaci mezi justicí a účastníky řízení. Stanovisko plénum Nejvyššího soudu zformulovalo do právních vět, které mají vnést jasná pravidla do elektronické komunikace mezi soudy a účastníky řízení, a to zejména do komunikace prostřednictvím datových schránek. Podle mluvčího Nejvyššího soudu je stanovisko reakcí na stále větší význam elektronické komunikace v současném světě.

ÚS: Obec nemůže vyhláškou omezit přístup na komunikaci
ÚS: Obec nemůže vyhláškou omezit přístup na komunikaci

ÚS: Obec nemůže vyhláškou omezit přístup na komunikaci

Ve Sbírce zákonů dnes byl pod č. 268/2016 Sb. zveřejněn nález Ústavního soudu, kterým se ruší obecně závazná vyhláška obce Všeň. Z konkrétního případu soud vytvořil právní větu, podle které veřejný přístup na účelové komunikace a provoz na nich nelze upravovat či omezovat formou obecně závazné vyhlášky, a to ani v případě účelových komunikací, které jsou ve vlastnictví obce.

I důchodci s vysokými příjmy mají nárok na osvobození časti důchodu od daně z příjmů
I důchodci s vysokými příjmy mají nárok na osvobození časti důchodu od daně z příjmů

I důchodci s vysokými příjmy mají nárok na osvobození časti důchodu od daně z příjmů

Ústavní soud tento týden zrušil část zákona o daních z příjmů, která upravuje zdanění penze důchodcům, jejichž příjmy jsou vyšší než 840 tisíc korun ročně. Z penzí těchto nadstandardně vydělávajících důchodců tak budou bez ohledu na jiné příjmy podléhat zdanění jen částky nad hranicí, kterou tvoří 36násobek minimální mzdy. Toto rozhodnutí Ústavního soudu lze použít na celé zdaňovací období roku 2016.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.