Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Státní rozpočet
Státní rozpočet

Státní rozpočet

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila v prvním čtení základní údaje státního rozpočtu na rok 2017. Tvorba a schvalování státního rozpočtu má oproti jiným legislativním procesům svá specifika. Jde např. o jediný zákon, ke kterému se nemají možnost vyjádřit senátoři. Státní rozpočet bude v následujících týdnech aktuální téma, a proto jsme se rozhodli vám proces jeho schvalování stručně přiblížit.

Senátní volby
Senátní volby

Senátní volby

Ve 27 volebních obvodech bude dnes a zítra, tj. v pátek a sobotu 17. a 18. října, probíhat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Nově zvolena tak bude třetina všech senátorů. První kolo proběhlo minulý týden společně s komunálními volbami, žádnému z kandidátů se ale nepodařilo postoupit přímo z prvního kola.

Ombudsman - veřejný ochránce práv
Ombudsman - veřejný ochránce práv

Ombudsman - veřejný ochránce práv

Poslanci dnes nejnižším možným počtem hlasů (85) zvolili nového ombudsmana. Veřejnou ochránkyní práv se stala Anna Šabatová, která již v letech 2001–2007 působila jako zástupkyně tehdejšího ombudsmana Otakara Motejla. Náš článek je stručnou informací o tom, jaký je přesně statut veřejného ochránce práv v ČR a v čem spočívá jeho hlavní úloha a význam.

Zákonné opatření
Zákonné opatření

Zákonné opatření

Senát dnes schválil historicky první zákonné opatření. Jde o zvláštní formu právního předpisu, který navrhuje vláda a schvaluje Senát. Pravomoc přijímat zákonná opatření má ale Senát jen v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny a navíc jen ve věcech, které nesnesou odkladu. Zákonné opatření má stejnou sílu jako zákon, ale má pouze podmíněnou a dočasnou platnost, protože musí být dodatečně schváleno hned na první schůzi nově ustavené Poslanecké sněmovny.

Stav legislativní nouze
Stav legislativní nouze

Stav legislativní nouze

Na poslední týden končícího volebního období vyhlásila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) stav legislativní nouze. Učinila tak na základě žádosti vlády, ta o tento krok Sněmovnu požádala již potřetí. Tentokrát byly důvodem povodňové dluhopisy v objemu tří miliard korun. Co přesně stav legislativní nouze znamená a proč o něj vláda požádala?

Proč některé zákony spadnou pod stůl?
Proč některé zákony spadnou pod stůl?

Proč některé zákony spadnou pod stůl?

S blížícím se koncem volebního období stále častěji slýcháme, že projednávání nových návrhů ve Sněmovně už je zbytečné, protože zákon nakonec stejně "spadne pod stůl". Proč se tak děje, a co přesně si pod tímto médii oblíbeným slovním spojením představit?

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna

Parlament je v České republice podle Ústavy dvoukomorový, tvoří jej Poslanecká sněmovna a Senát, a je jediným a výlučným zákonodárným orgánem. Poslanecká sněmovna vznikla 1. 1. 1993 z dosavadní České národní rady. Poslanecká sněmovna sídlí v komplexu paláců a budov ve Sněmovní ulici v Praze na Malé Straně.

Označování a zveřejňování dokumentů EU
Označování a zveřejňování dokumentů EU

Označování a zveřejňování dokumentů EU

Tak jako právní předpisy ČR vycházejí ve Sbírce zákonů ČR, jsou dokumenty ES zveřejňovány v Úředním věstníku (Official Journal). Systém číselného označení právních předpisů EU je však nejednotný a složitý.

Typy právních předpisů EU
Typy právních předpisů EU

Typy právních předpisů EU

Sdělovací prostředky na správné označení evropských předpisů příliš nedbají. Nejčastěji pro označení jakéhokoliv evropského právního předpisu používají název "směrnice". Často však nejde o směrnici, ale např. o nařízení. Málokdo také tuší, jaký je mezi směrnicí a nařízením rozdíl, co se týká právní závaznosti pro občany. V našem článku se vám tuto problematiku pokusíme přiblížit.

Novelizace, úplná znění a platnost zákonů
Novelizace, úplná znění a platnost zákonů

Novelizace, úplná znění a platnost zákonů

Každý zákon může být kdykoliv po svém vydání změněn, tedy novelizován. Některé zákony mají i desítky novel a dopátrat se v nich aktuálního znění konkrétního paragrafu nebývá jednoduché.

Obecně závazné právní předpisy
Obecně závazné právní předpisy

Obecně závazné právní předpisy

Obecně závazný právní předpis je např. zákon nebo vyhláška a každý jej musí dodržovat. V tomto článku se pokusíme stručně shrnout, kdo jaký předpis vydává, jak je to s jejich hierarchií a kde je najdete.

Prezident a jeho pravomoci
Prezident a jeho pravomoci

Prezident a jeho pravomoci

Prezident je hlavou státu a také vrchním velitelem ozbrojených sil. Jeho práva jsou ústavně vymezena a prezident je součástí moci výkonné.

Ratifikace Lisabonské smlouvy a schvalování mezinárodních smluv v ČR obecně
Ratifikace Lisabonské smlouvy a schvalování mezinárodních smluv v ČR obecně

Ratifikace Lisabonské smlouvy a schvalování mezinárodních smluv v ČR obecně

Premiér Jan Fischer dnes doručí na italské ministerstvo zahraničí v Římě ratifikační dokumenty, které se připojí k originálu Lisabonské smlouvy v depozitáři, kam se ukládají veškeré dokumenty o EU. Proces schvalování Lisabonské smlouvy tím bude dokončen. Připomeneme vám, co všechno tomu předcházelo, a stručně nastíníme problematiku schvalování mezinárodních smluv v České republice.

Instituce Evropské unie
Instituce Evropské unie

Instituce Evropské unie

Evropská unie není federace, země, které ji tvoří, zůstávají nezávislé a suverénní. Některé pravomoci však delegují na jimi vytvořené a vzájemně sdílené instituce, aby rozhodování o tom, co je společným zájmem na evropské úrovni, mohlo probíhat demokraticky. Představíme vám tzv. institucionální trojúhelník, tedy tři hlavní instituce, které se podílejí na procesu rozhodování.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.