Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

Vláda dnes na své schůzi rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018. Základní měsíční sazba minimální mzdy se zvýší z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Současná vláda zvyšuje minimální mzdu již počtvrté a podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) tím vláda plní své programové prohlášení. Dnes schválené nařízení vlády vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude 1. ledna 2018.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: Z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že správa daně z příjmů fyzických osob je nepřehledná a složitá pro plátce i úřady. Na několika místech ČR dnes proběhnou pietní vzpomínkové akce k 49. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vláda dnes bude projednávat koncepci rodinné politiky, která mimo jiné počítá se zvýšením rodičovské a s větším zapojením otců do péče o děti.

Ošetřovatelské volno
Ošetřovatelské volno

Ošetřovatelské volno

Senát včera beze změn schválil novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která mimo jiné zavádí zcela nový institut placeného volna na péči o vážně nemocné příbuzné, tzv. ošetřovatelského volna. Pod novelou už chybí jen podpis prezidenta, účinnosti nabude prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Senát dnes jako první bod programu své 9. schůze schválil novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kterou se mimo jiné sníží doplatky na léky dětem a seniorům. U dětí a seniorů se také rozšíří seznam očkování hrazených státem. Novela nyní bude odeslána k podpisu prezidentovi a s výjimkou některých ustanovení nabude účinnosti 1. ledna 2018.

Novela zákona o zaměstnanosti
Novela zákona o zaměstnanosti

Novela zákona o zaměstnanosti

V polovině července vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 206/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela přináší změny zejména v oblasti agenturního zaměstnávání. S výjimkou některých bodů nabyla novela č. 206/2017 Sb. účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 29. července 2017.

Senát schválil zvýšení nemocenské
Senát schválil zvýšení nemocenské

Senát schválil zvýšení nemocenské

Senát minulý týden beze změn schválil novelu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jejíž součástí je mimo jiné i zvýšení nemocenské pro zaměstnance, kteří jsou nemocní déle než 30 dní. Změna výše nemocenské bude platit od příštího roku, novelu ale ještě musí podepsat prezident.

Strop pro důchodový věk
Strop pro důchodový věk

Strop pro důchodový věk

Ve Sbírce zákonů dnes vyšla novela č. 203/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a kterou se pevně stanovuje věková hranice pro odchod do důchodu. Novela upravuje také podmínky pro zvyšování důchodů. Novela č. 203/2017 Sb. s výjimkou některých bodů nabude účinnosti 1. ledna 2018.

Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi
Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi

Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi

Ve Sbírce zákonů bude zítra, tedy 12. července 2017, publikována novela č. 200/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Novela č. 200/2017 Sb. obsahuje zejména zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Díky tzv. prorodinnému balíku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Rodiče dostanou možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší. Vzroste také daňová sleva na první dítě. Novela č. 200/2017 Sb. nabude účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou některých bodů týkajících se např. nároku na přídavky na děti, které nabudou účinnosti už 1. října 2017.

Otcovská dovolená
Otcovská dovolená

Otcovská dovolená

Ve Sbírce zákonů včera vyšla novela č. 148/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění. Novela č. 148/2017 Sb. zavádí týdenní otcovskou dovolenou a zvyšuje nemocenské pro dobrovolné záchranáře. Účinnosti nabude prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. února 2018.

Přehled o příjmech a výdajích
Přehled o příjmech a výdajích

Přehled o příjmech a výdajích

Další povinností, která na podnikatele čeká brzy po odevzdání daňového přiznání, je podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 musí zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení podat každá osoba, která byla v roce 2016 samostatně výdělečně činná, a to třeba i jen po část roku. Přehled musí být podán nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, letos tedy do úterý 2. května 2017. Výjimkou jsou osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 31. července 2017. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených
Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených

Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených

Senát minulý týden schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která mimo jiné zvyšuje příspěvek pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením ze současných 8800 korun na 9500 korun. Díky přechodnému ustanovení by se příspěvek měl zvýšit se zpětnou platností od začátku roku 2017. Novela již byla odeslána k podpisu prezidentovi. S výjimkou několika ustanovení předpis nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Snížení nezabavitelných částek
Snížení nezabavitelných částek

Snížení nezabavitelných částek

Od 1. ledna 2017 došlo ke snížení tzv. nezabavitelné částky. Jde o část mzdy, kterou nelze postihnout exekuční nebo insolvenční srážkou. Nově se snížená nezabavitelná částka odráží ve mzdách za měsíc leden, které jsou zaměstnancům vypláceny právě nyní v únoru 2017. Letos díky snížení tzv. normativních nákladů na bydlení dochází také ke snížení nezabavitelných částek, čímž se mohou mírně zvýšit srážky z mezd.

Příspěvek na bydlení v roce 2017
Příspěvek na bydlení v roce 2017

Příspěvek na bydlení v roce 2017

Stejně jako každý rok, schválila vláda koncem loňského roku nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Nové částky, tentokrát oproti předchozímu roku mírně snížené, budou platit pro rok 2017 a byly stanoveny tak, aby jejich výše odpovídala aktuálním nákladům a cenám v oblasti bydlení. Nařízení č. 449/2016 Sb. schválila vláda na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

Ve Sbírce zákonů dnes vyšlo nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se od 1. ledna 2017 zvyšuje minimální mzda. Zvýšení je nebývale vysoké, měsíční minimální mzda vzroste o 1100 korun, nově tak bude činit přesně 11 tisíc korun. Na stejnou úroveň se také zvyšuje minimální mzda pro handicapované zaměstnance. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populismus, zejména s ohledem na to, že zvýšení minimální mzdy vláda schválila počátkem října pouhé dva dny před senátními a krajskými volbami.

Průměrná mzda pro rok 2017
Průměrná mzda pro rok 2017

Průměrná mzda pro rok 2017

O nařízení vlády č. 325/2016 Sb. jsme již psali v souvislosti se zvýšením důchodů od 1. ledna 2017. V dnešním článku se zaměříme na čísla uvedená v § 1 tohoto nařízení vlády, z nichž lze vypočítat průměrnou mzdu, která se v roce 2017 použije pro výpočet několika dalších údajů. Průměrná mzda ovlivňuje např. minimální a maximální vyměřovací základy a zálohy na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Zvýšení důchodů v roce 2017
Zvýšení důchodů v roce 2017

Zvýšení důchodů v roce 2017

Vláda již v září schválila zvýšení důchodů pro rok 2017. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vzrostou v průměru o 308 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod tak bude po zvýšení činit 11 745 korun měsíčně. Vláda poprvé využila možnosti zvýšit důchody o vyšší částku, než je základní zákonné zvýšení, které se počítá z růstu indexu spotřebitelských cen a z růstu mezd. Zvýšení důchodů tak vyšlo ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 325/2016 Sb., účinnosti nabude 1. ledna 2017.

Zvýšení platů od 1. listopadu 2016
Zvýšení platů od 1. listopadu 2016

Zvýšení platů od 1. listopadu 2016

V průběhu září vláda schválila zvýšení platů zaměstnancům veřejné správy a služeb a také zvýšení služebních tarifů pro vojáky a navýšení platů policistům, hasičům a dalším zaměstnancům ve státní správě. Platy se navýší o 4 % od 1. listopadu 2016. Lékařům a dalším zaměstnancům ve zdravotnictví stoupnou platy o 10 %, ale až od 1. ledna 2017. Všechna nařízení vlády týkající se zvýšení platů již vyšla ve Sbírce zákonů.

1 2 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.