Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Senát schválil strop pro důchodový věk

Senát schválil strop pro důchodový věk

Jedním z předpisů, které Senát projednal a schválil tento měsíc na své poslední schůzi, je i novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kterou se pevně stanovuje věková hranice pro odchod do důchodu. Novela upravuje také podmínky pro zvyšování důchodů. K podpisu prezidentovi byla novela doručena 15. června 2017. S výjimkou některých bodů nabude účinnosti 1. ledna 2018.

(celý článek)

včera včera
včeravčera

Týden ve zkratce

včera: Na návštěvu České republiky dnes vlakem z Vídně přicestuje rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Londýnská vláda má dnes představit podrobný plán týkající se ochrany práv občanů EU žijících v Británii, premiérka Theresa Mayová již uvedla, že občané EU, kteří v Británii žijí nepřetržitě alespoň 5 let, budou moci zůstat. Ústavní soud se bude zabývat částí zákona o ochraně spotřebitele, která povoluje zapsat dlužníka do registru dlužníků bez jeho souhlasu.

Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi
Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi

Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi

Senát tento měsíc beze změn schválil novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která obsahuje zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Díky tzv. prorodinnému balíku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Rodiče dostanou možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší. Vzroste také daňová sleva na první dítě. Novela byla 15. června 2017 doručena k podepsání prezidentovi, účinnosti nabude dnem 1. ledna 2018, s výjimkou některých bodů týkajících se např. nároku na přídavky na děti, které nabudou účinnosti už 1. října 2017.

Otcovská dovolená
Otcovská dovolená

Otcovská dovolená

Ve Sbírce zákonů včera vyšla novela č. 148/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění. Novela č. 148/2017 Sb. zavádí týdenní otcovskou dovolenou a zvyšuje nemocenské pro dobrovolné záchranáře. Účinnosti nabude prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. února 2018.

Poslanecká sněmovna schválila zvýšení nemocenské
Poslanecká sněmovna schválila zvýšení nemocenské

Poslanecká sněmovna schválila zvýšení nemocenské

Poslanecká sněmovna včera ve třetím závěrečném čtení schválila novelu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jejíž součástí je mimo jiné i zvýšení nemocenské pro zaměstnance, kteří jsou nemocní déle než 30 dní. Změna by mohla platit od příštího roku, novelu ale ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

Přehled o příjmech a výdajích
Přehled o příjmech a výdajích

Přehled o příjmech a výdajích

Další povinností, která na podnikatele čeká brzy po odevzdání daňového přiznání, je podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 musí zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení podat každá osoba, která byla v roce 2016 samostatně výdělečně činná, a to třeba i jen po část roku. Přehled musí být podán nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, letos tedy do úterý 2. května 2017. Výjimkou jsou osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 31. července 2017. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených
Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených

Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených

Senát minulý týden schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která mimo jiné zvyšuje příspěvek pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením ze současných 8800 korun na 9500 korun. Díky přechodnému ustanovení by se příspěvek měl zvýšit se zpětnou platností od začátku roku 2017. Novela již byla odeslána k podpisu prezidentovi. S výjimkou několika ustanovení předpis nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Snížení nezabavitelných částek
Snížení nezabavitelných částek

Snížení nezabavitelných částek

Od 1. ledna 2017 došlo ke snížení tzv. nezabavitelné částky. Jde o část mzdy, kterou nelze postihnout exekuční nebo insolvenční srážkou. Nově se snížená nezabavitelná částka odráží ve mzdách za měsíc leden, které jsou zaměstnancům vypláceny právě nyní v únoru 2017. Letos díky snížení tzv. normativních nákladů na bydlení dochází také ke snížení nezabavitelných částek, čímž se mohou mírně zvýšit srážky z mezd.

Příspěvek na bydlení v roce 2017
Příspěvek na bydlení v roce 2017

Příspěvek na bydlení v roce 2017

Stejně jako každý rok, schválila vláda koncem loňského roku nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Nové částky, tentokrát oproti předchozímu roku mírně snížené, budou platit pro rok 2017 a byly stanoveny tak, aby jejich výše odpovídala aktuálním nákladům a cenám v oblasti bydlení. Nařízení č. 449/2016 Sb. schválila vláda na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

Ve Sbírce zákonů dnes vyšlo nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se od 1. ledna 2017 zvyšuje minimální mzda. Zvýšení je nebývale vysoké, měsíční minimální mzda vzroste o 1100 korun, nově tak bude činit přesně 11 tisíc korun. Na stejnou úroveň se také zvyšuje minimální mzda pro handicapované zaměstnance. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populismus, zejména s ohledem na to, že zvýšení minimální mzdy vláda schválila počátkem října pouhé dva dny před senátními a krajskými volbami.

Průměrná mzda pro rok 2017
Průměrná mzda pro rok 2017

Průměrná mzda pro rok 2017

O nařízení vlády č. 325/2016 Sb. jsme již psali v souvislosti se zvýšením důchodů od 1. ledna 2017. V dnešním článku se zaměříme na čísla uvedená v § 1 tohoto nařízení vlády, z nichž lze vypočítat průměrnou mzdu, která se v roce 2017 použije pro výpočet několika dalších údajů. Průměrná mzda ovlivňuje např. minimální a maximální vyměřovací základy a zálohy na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Zvýšení důchodů v roce 2017
Zvýšení důchodů v roce 2017

Zvýšení důchodů v roce 2017

Vláda již v září schválila zvýšení důchodů pro rok 2017. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vzrostou v průměru o 308 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod tak bude po zvýšení činit 11 745 korun měsíčně. Vláda poprvé využila možnosti zvýšit důchody o vyšší částku, než je základní zákonné zvýšení, které se počítá z růstu indexu spotřebitelských cen a z růstu mezd. Zvýšení důchodů tak vyšlo ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 325/2016 Sb., účinnosti nabude 1. ledna 2017.

Zvýšení platů od 1. listopadu 2016
Zvýšení platů od 1. listopadu 2016

Zvýšení platů od 1. listopadu 2016

V průběhu září vláda schválila zvýšení platů zaměstnancům veřejné správy a služeb a také zvýšení služebních tarifů pro vojáky a navýšení platů policistům, hasičům a dalším zaměstnancům ve státní správě. Platy se navýší o 4 % od 1. listopadu 2016. Lékařům a dalším zaměstnancům ve zdravotnictví stoupnou platy o 10 %, ale až od 1. ledna 2017. Všechna nařízení vlády týkající se zvýšení platů již vyšla ve Sbírce zákonů.

Nárok na sirotčí důchod během prázdnin
Nárok na sirotčí důchod během prázdnin

Nárok na sirotčí důchod během prázdnin

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) vydala počátkem tohoto měsíce tiskovou zprávu, kterou informuje o probíhající každoroční kontrole trvání nároků na sirotčí důchody. Může se stát, že někteří studenti obdrží rozhodnutí o jeho odejmutí. V takovém případě, pokud student bude i po prázdninách pokračovat ve studiu, musí tuto skutečnost České správě sociálního zabezpečení doložit.

I důchodci s vysokými příjmy mají nárok na osvobození časti důchodu od daně z příjmů
I důchodci s vysokými příjmy mají nárok na osvobození časti důchodu od daně z příjmů

I důchodci s vysokými příjmy mají nárok na osvobození časti důchodu od daně z příjmů

Ústavní soud tento týden zrušil část zákona o daních z příjmů, která upravuje zdanění penze důchodcům, jejichž příjmy jsou vyšší než 840 tisíc korun ročně. Z penzí těchto nadstandardně vydělávajících důchodců tak budou bez ohledu na jiné příjmy podléhat zdanění jen částky nad hranicí, kterou tvoří 36násobek minimální mzdy. Toto rozhodnutí Ústavního soudu lze použít na celé zdaňovací období roku 2016.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.