Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Zákaz kožešinových farem

Zákaz kožešinových farem

Novelou č. 255/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, se od ledna 2019 zakazují kožešinové farmy s chovem lišek a norků. Provozovatelé farem dostanou za zrušené chovy kompenzace od státu. Legislativní proces novely byl mediálně sledován a zejména v Poslanecké sněmovně došlo při jejím schvalování k dlouhým a ostrým diskuzím. Novela č. 255/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. října 2017.

(celý článek)

Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora
Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora

Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora

Už v sobotu 2. září 2017 nabyla účinnosti novela č. 252/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Novela č. 252/2017 Sb. mimo jiné řeší přechod na nový digitální televizní standard DVB-T2. Pro diváky bude nový standard znamenat vyšší kvalitu, lepší obraz i zvuk, ale také nákup nového přístroje. K ukončení vysílání v dosavadním formátu DVB-T dojde nejpozději 1. února 2021.

Změna ve vzdělávání zdravotních sester
Změna ve vzdělávání zdravotních sester

Změna ve vzdělávání zdravotních sester

V pátek 1. září 2017 nabyla účinnosti novela č. 201/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tzv. zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Podle novely nebudou muset zdravotní sestry povinně absolvovat vysokoškolské studium, ale např. pro získání kvalifikace všeobecné sestry bude stačit střední zdravotnická škola a jeden rok studia na vyšší odborné škole. Změny v novele č. 201/2017 Sb. se budou vztahovat i na současné studenty.

Novela zákona o advokacii
Novela zákona o advokacii

Novela zákona o advokacii

Zítra, tedy 1. září 2017, nabude účinnosti novela č. 258/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. Novelou se rozšiřuje státem garantovaná právní pomoc pro nemajetné občany. Novelizují se také ustanovení týkající se zkoušek advokátů a kárné odpovědnosti. Některá ustanovení novely č. 258/2017 Sb. nabudou účinnosti až 1. července 2018.

Novela zákona o vojácích z povolání
Novela zákona o vojácích z povolání

Novela zákona o vojácích z povolání

Jedním ze zákonů, které vyšly 18. srpna 2017 ve Sbírce zákonů, je i novela č. 263/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Novelou se upravují podmínky nároku profesionálních vojáků na příspěvek na bydlení nebo na náhradu jízdních výdajů. Novela č. 263/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. října 2017.

Novela zákona o civilním letectví
Novela zákona o civilním letectví

Novela zákona o civilním letectví

Ve Sbírce zákonů vyšla 18. srpna novela č. 261/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Novela č. 261/2017 Sb. mimo jiné umožní pilotům létat pro aerolinky nejen jako jejich zaměstnanci, ale i na živnostenské oprávnění. Účinnosti novela nabude devadesátým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 16. listopadu 2017.

Povinné čipování psů
Povinné čipování psů

Povinné čipování psů

Senát minulý týden na své 9. schůzi mimo jiné schválil poměrně rozsáhlou novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, tzv. veterinárního zákona. Novelou se v ČR zavádí povinné čipování psů, a to od roku 2020. Dojde také ke zvýšení pokut za porušení veterinárních pravidel. Novela veterinárního zákona, pod níž už schází jen podpis prezidenta republiky, nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o registru smluv
Novela zákona o registru smluv

Novela zákona o registru smluv

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden novela č. 249/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákon o registru smluv. Účinnosti novela č. 249/2017 Sb. nabyla dnem vyhlášení, tedy 18. srpna 2017.

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců
Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Finanční správa zareagovala na červencový rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle kterého lze činnost profesionálního sportovce vykonávat buď jako nezávislé povolání, nebo jako živnost. Finanční správa nově uznala, že pokud je činnost profesionálního sportovce vykonávána jako živnost, mají tito sportovci nárok na uplatnění výdajů tzv. paušálem ve výši 60 % z příjmů.

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště
O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Poslední dobou jsme opakovaně obdrželi dotaz, zda už lze žádat o řidičský průkaz i jinde než v místě trvalého bydliště. Příslušná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, již skutečně byla publikována ve Sbírce zákonů, a to dne 12. července 2017 pod č. 199/2017 Sb. Tato novela umožní vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Novela č. 199/2017 Sb. ale nabude účinnosti až 1. července 2018, v současnosti lze tedy řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště.

Novela stavebního zákona
Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona

Poslední červencový den byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 225/2017 Sb., kterou se mění tzv. stavební zákon. Novela má mimo jiné přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Její projednávání provázely už ve Sněmovně velké emoce a senátoři k ní vedli sedmihodinovou diskusi. Novela č. 225/2017 Sb., která kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů, nabude účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. ledna 2018.

Nové významné dny v kalendáři
Nové významné dny v kalendáři

Nové významné dny v kalendáři

Na začátku tohoto týdne vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 226/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novelou č. 226/2017 Sb. se rozšiřuje výčet významných dnů v zákoně, a to o 9. březen a 18. červen, a upravuje se název jednoho již dříve zavedeného významného dne. Novela zákona o státních svátcích nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy 31. července 2017.

EU: Rozšíření seznamu zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů
EU: Rozšíření seznamu zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů

EU: Rozšíření seznamu zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů

Evropská komise rozšířila Prováděcí nařízení Komise EU č. 2016/1141, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii. Nařízení obsahuje seznam rostlin a živočichů, které se od dnešního dne nesmí dovážet do EU. Tyto druhy škodí původní biologické rozmanitosti v Evropě a podle nařízení EU se musí plošně likvidovat. Od 2. srpna 2017 je seznam rozšířen o tři zvířata a devět rostlin.

Novela cizineckého zákona
Novela cizineckého zákona

Novela cizineckého zákona

Ve Sbírce zákonů byla včera publikována novela č. 222/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizinecký zákon. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Poslanecká sněmovna musela v případě novely č. 222/2017 Sb. přehlasovat veto Senátu. Senátoři se domnívali, že je novela v rozporu s Ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR, poslanci ale s názorem senátorů nesouhlasili a novelu i napodruhé schválili. Účinnosti novela nabude patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 15. srpna 2017.

1 2 3 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.