Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Finanční správa zareagovala na červencový rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle kterého lze činnost profesionálního sportovce vykonávat buď jako nezávislé povolání, nebo jako živnost. Finanční správa nově uznala, že pokud je činnost profesionálního sportovce vykonávána jako živnost, mají tito sportovci nárok na uplatnění výdajů tzv. paušálem ve výši 60 % z příjmů.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: Z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že správa daně z příjmů fyzických osob je nepřehledná a složitá pro plátce i úřady. Na několika místech ČR dnes proběhnou pietní vzpomínkové akce k 49. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vláda dnes bude projednávat koncepci rodinné politiky, která mimo jiné počítá se zvýšením rodičovské a s větším zapojením otců do péče o děti.

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště
O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Poslední dobou jsme opakovaně obdrželi dotaz, zda už lze žádat o řidičský průkaz i jinde než v místě trvalého bydliště. Příslušná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, již skutečně byla publikována ve Sbírce zákonů, a to dne 12. července 2017 pod č. 199/2017 Sb. Tato novela umožní vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Novela č. 199/2017 Sb. ale nabude účinnosti až 1. července 2018, v současnosti lze tedy řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště.

Novela zákona o obecní policii
Novela zákona o obecní policii

Novela zákona o obecní policii

Jedním ze zákonů, které na začátku tohoto měsíce podepsal prezident Miloš Zeman, je i novela zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Novelou se mimo jiné snižuje věková hranice pro nástup k obecní policii. Strážníci také budou smět pomáhat při krizových stavech i mimo svůj region. Novela vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude 1. ledna 2018.

Novela stavebního zákona
Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona

Poslední červencový den byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 225/2017 Sb., kterou se mění tzv. stavební zákon. Novela má mimo jiné přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Její projednávání provázely už ve Sněmovně velké emoce a senátoři k ní vedli sedmihodinovou diskusi. Novela č. 225/2017 Sb., která kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů, nabude účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. ledna 2018.

Nové významné dny v kalendáři
Nové významné dny v kalendáři

Nové významné dny v kalendáři

Na začátku tohoto týdne vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 226/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novelou č. 226/2017 Sb. se rozšiřuje výčet významných dnů v zákoně, a to o 9. březen a 18. červen, a upravuje se název jednoho již dříve zavedeného významného dne. Novela zákona o státních svátcích nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy 31. července 2017.

EU: Rozšíření seznamu zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů
EU: Rozšíření seznamu zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů

EU: Rozšíření seznamu zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů

Evropská komise rozšířila Prováděcí nařízení Komise EU č. 2016/1141, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii. Nařízení obsahuje seznam rostlin a živočichů, které se od dnešního dne nesmí dovážet do EU. Tyto druhy škodí původní biologické rozmanitosti v Evropě a podle nařízení EU se musí plošně likvidovat. Od 2. srpna 2017 je seznam rozšířen o tři zvířata a devět rostlin.

Zákaz kožešinových farem
Zákaz kožešinových farem

Zákaz kožešinových farem

Prezident Miloš Zeman včera podepsal novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterou se od ledna 2019 zakazují kožešinové farmy s chovem lišek a norků. Provozovatelé farem dostanou za zrušené chovy kompenzace od státu. Legislativní proces novely byl mediálně sledován a zejména v Poslanecké sněmovně došlo při jejím schvalování k dlouhým a ostrým diskuzím. Novela v nejbližších dnech vyjde ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Novela cizineckého zákona
Novela cizineckého zákona

Novela cizineckého zákona

Ve Sbírce zákonů byla včera publikována novela č. 222/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizinecký zákon. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Poslanecká sněmovna musela v případě novely č. 222/2017 Sb. přehlasovat veto Senátu. Senátoři se domnívali, že je novela v rozporu s Ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR, poslanci ale s názorem senátorů nesouhlasili a novelu i napodruhé schválili. Účinnosti novela nabude patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 15. srpna 2017.

Novela zákona o zaměstnanosti
Novela zákona o zaměstnanosti

Novela zákona o zaměstnanosti

V polovině července vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 206/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela přináší změny zejména v oblasti agenturního zaměstnávání. S výjimkou některých bodů nabyla novela č. 206/2017 Sb. účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 29. července 2017.

Novela zákona o vojácích z povolání
Novela zákona o vojácích z povolání

Novela zákona o vojácích z povolání

Jedním ze zákonů, které Senát schválil na své červencové schůzi, je i novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Novelou se upravují podmínky nároku profesionálních vojáků na příspěvek na bydlení nebo na náhradu jízdních výdajů. Novelu, která nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, musí ještě podepsat prezident.

Senát umožnil přijetí novely zákona o registru smluv
Senát umožnil přijetí novely zákona o registru smluv

Senát umožnil přijetí novely zákona o registru smluv

Senát na své červencové schůzi nepřijal žádné usnesení k novele zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákona o registru smluv. Senátoři tak umožnili přijetí této novely, která nyní bude předložena k podpisu prezidentu republiky. Účinnosti novela nabude dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o advokacii
Novela zákona o advokacii

Novela zákona o advokacii

Senát na své červencové schůzi beze změn schválil novelu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, kterou se rozšiřuje státem garantovaná právní pomoc pro nemajetné občany. Novelizují se také ustanovení týkající se zkoušek advokátů a kárné odpovědnosti. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky, účinnosti nabude 1. září 2017, s výjimkou některých ustanovení, která nabudou účinnosti až 1. července 2018.

Novela zákona o civilním letectví
Novela zákona o civilním letectví

Novela zákona o civilním letectví

Senát tento týden beze změn schválil novelu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, která mimo jiné umožní pilotům létat pro aerolinky nejen jako jejich zaměstnanci, ale i na živnostenské oprávnění. Novela nyní bude odeslána k podpisu prezidentovi. Účinnosti novela nabude devadesátým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora
Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora

Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora

Senát včera beze změn schválil novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která mimo jiné řeší přechod na nový digitální televizní standard DVB-T2. Pro diváky bude nový standard znamenat vyšší kvalitu, lepší obraz i zvuk, ale také nákup nového přístroje. K ukončení vysílání v dosavadním formátu DVB-T dojde nejpozději 1. února 2021. Novelu ještě musí podepsat prezident, s výjimkou jednoho ustanovení nabude novela účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zákon o zahraniční službě
Zákon o zahraniční službě

Zákon o zahraniční službě

Zcela nový zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, který přesně stanoví pravomoci konzulárních úřadů, zlepšuje podmínky pro práci diplomatů a zjednoduší jejich střídání v ústředí i v zahraničí, nabyl účinnosti 1. července 2017. Nový zákon č. 150/2017 Sb. má přispět ke zvýšení profesionality zahraniční služby a zajistit vyšší sociální jistoty zaměstnanců zastupitelských úřadů. Ministerstvo zahraničních věcí na základě zmocnění uvedených v tomto zákoně vydalo čtyři vyhlášky, které byly 30. června 2017 publikovány ve Sbírce zákonů.

1 2 3 4 5 6 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.