Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Přechod na DVB-T2

Přechod na DVB-T2

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím závěrečném čtení schválila novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která mimo jiné řeší přechod na nový digitální televizní standard DVB-T2. Pro diváky bude nový standard znamenat vyšší kvalitu, lepší obraz i zvuk, ale také nákup nového přístroje. K ukončení vysílání v dosavadním formátu DVB-T dojde nejpozději 1. února 2021. Novelu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: V Bruselu začíná summit NATO, kterého se zúčastní i americký prezident Donald Trump, předpokládá se schválení zapojení NATO do boje proti takzvanému Islámskému státu. Vládní krize podle průzkumu agentury Median negativně ovlivnila preference všech koaličních stran, největší propad zaznamenala ČSSD. Britská policie zadržela v souvislosti s teroristickým útokem v Manchesteru devět osob, osm z nich stále zůstává ve vazbě.

Novela zákona o civilním letectví
Novela zákona o civilním letectví

Novela zákona o civilním letectví

Poslanecká sněmovna na konci minulého schválila na své probíhající 57. schůzi novelu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, která má mimo jiné umožnit pilotům létat pro aerolinky nejen jako jejich zaměstnanci, ale i na živnostenské oprávnění. Novela nyní bude odeslána k posouzení Senátu. Účinnosti má novela nabýt devadesátým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o vojácích z povolání
Novela zákona o vojácích z povolání

Novela zákona o vojácích z povolání

Jedním ze zákonů, které poslanci projednali a schválili na právě probíhající 57. schůzi Sněmovny, je i novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Novelou se upravují podmínky nároku profesionálních vojáků na příspěvek na bydlení nebo na náhradu jízdních výdajů. Novelu, která má nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Výjimka pro referenty bez maturity
Výjimka pro referenty bez maturity

Výjimka pro referenty bez maturity

Zítra, tedy 17. května 2017, vyjde ve Sbírce zákonů pod č. 144/2017 Sb. novela, kterou se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Novela č. 144/2017 Sb. obsahuje výjimku pro zkušené referenty státních úřadů, kteří nebudou muset mít maturitu. Ostatní úředníci dostanou šanci doplnit si vzdělání do pěti let. Prodlužuje se také výjimka pro posudkové lékaře nad 70 let věku. Novela nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 1. června 2017.

Novela zákona o specifických zdravotních službách
Novela zákona o specifických zdravotních službách

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, schválila Poslanecká sněmovna koncem dubna na své 56. schůzi. Novela, která mění i několik dalších souvisejících zákonů, je nyní zařazena do programu 7. schůze Senátu, která bude zahájena 31. května 2017. Pokud senátoři novelu schválí a následně ji podepíše prezident, nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Nové významné dny v kalendáři
Nové významné dny v kalendáři

Nové významné dny v kalendáři

Jedním ze zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na své 56. schůzi, je i novela zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novelou se má rozšířit výčet významných dnů v zákoně, a to o 9. březen a 18. červen. Novela byla ve Sněmovně projednána ve zrychleném řízení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a byla tak přijata již v prvním čtení. Navržená účinnost novely je dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště
O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Poslanecká sněmovna koncem dubna schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, která by měla umožnit vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. V současnosti lze řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště. Novela už byla odeslána k posouzení senátorům. Senát novelu zákona o silničním provozu zařadil na pořad své 7. schůze, která bude zahájena 31. května 2017. Účinnost novely je navržena od 1. července 2018.

Změny v registru vozidel
Změny v registru vozidel

Změny v registru vozidel

Ministerstvo dopravy tento týden ve své tiskové zprávě upozorňuje, že 1. června 2017 nabude účinnosti novela č. 63/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Díky novele nebudou muset motoristé vyřizovat změny v registru vozidel jen na úřadech v místě bydliště či sídla firmy. Již od začátku června bude možné provést změny na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Konec plastových tašek zdarma
Konec plastových tašek zdarma

Konec plastových tašek zdarma

Jedním z devíti nových zákonů, které včera podepsal prezident Miloš Zeman, je i novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Novela mimo jiné zavádí povinné zpoplatnění všech plastových tašek v obchodech. Novela nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, s výjimkou některých bodů. Zpoplatnění plastových tašek bude povinné od 1. ledna 2018.

Novela stavebního zákona
Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona

Jedním z předpisů, jehož schválení na poslední schůzi Poslanecké sněmovny provázely velké emoce, je rozsáhlá novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavebního zákonaNovela by měla přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Novelu, která také obsahuje změnu dalších více než 40 souvisejících zákonů, nyní dostane k posouzení Senát.

Novela zákona o pohřebnictví
Novela zákona o pohřebnictví

Novela zákona o pohřebnictví

Poslanecká sněmovna dnes v závěru své 56. schůze schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Novela mimo jiné zakazuje nejlevnější papírové rakve a novým zájemcům o podnikání v pohřebnictví ukládá povinnost složit zkoušku a prokázat praxi v oboru. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

Změna ve vzdělávání zdravotních sester
Změna ve vzdělávání zdravotních sester

Změna ve vzdělávání zdravotních sester

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tzv. zákona o nelékařských zdravotních povoláních. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, nebudou muset zdravotní sestry povinně absolvovat vysokoškolské studium, ale bude jim stačit střední zdravotnická škola a jeden rok studia na vyšší odborné škole. Změny by měly platit už od září letošního roku a mají se vztahovat i na současné studenty.

Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily
Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily

Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily

Senát minulý týden beze změn schválil novelu zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, tzv. zákona o pohonných hmotách. Novela mimo jiné upravuje povinnosti provozovatelů dobíjecích stanic pro elektromobily. Novela bude nyní odeslána k podpisu prezidentovi, účinnosti má s výjimkou některých ustanovení nabýt patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zákon o zahraniční službě
Zákon o zahraniční službě

Zákon o zahraniční službě

Senát tento týden beze změn schválil zcela nový zákon o zahraniční službě, který přesně stanoví pravomoci konzulárních úřadů, zlepší podmínky pro práci diplomatů a zjednoduší jejich střídání v ústředí i v zahraničí. Nový zákon má přispět ke zvýšení profesionality zahraniční služby a zajistit vyšší sociální jistoty zaměstnanců zastupitelských úřadů. Zákon nyní bude odeslán k podpisu prezidentovi, účinnosti nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Senátoři vrátili Sněmovně novelu zákona o registru smluv
Senátoři vrátili Sněmovně novelu zákona o registru smluv

Senátoři vrátili Sněmovně novelu zákona o registru smluv

Senát včera neschválil sněmovní verzi novely zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákona o registru smluv. Senátoři novelu s pozměňujícím návrhem vrátili poslancům. Novela původně měla řešit jen vyjmutí národního podniku Budějovický Budvar z působnosti zákona, poslanci ale nakonec odhlasovali poměrně rozsáhlou výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru. Senát nesouhlasil právě s rozšířením původního záměru novely.

Novela cizineckého zákona
Novela cizineckého zákona

Novela cizineckého zákona

Jedním ze zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na své 56. schůzi, je i novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizineckého zákona. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Novela nyní bude postoupena k projednání Senátu, účinnosti má s výjimkami nabýt patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

1 2 3 4 5 6 7 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.