Alfa9 zprávy
Změny zákonů
včera včera
včeravčera

Týden ve zkratce

včera: Na návštěvu České republiky dnes vlakem z Vídně přicestuje rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Londýnská vláda má dnes představit podrobný plán týkající se ochrany práv občanů EU žijících v Británii, premiérka Theresa Mayová již uvedla, že občané EU, kteří v Británii žijí nepřetržitě alespoň 5 let, budou moci zůstat. Ústavní soud se bude zabývat částí zákona o ochraně spotřebitele, která povoluje zapsat dlužníka do registru dlužníků bez jeho souhlasu.

Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balík
Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balík

Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balík

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Jde o novelu hned několika daňových zákonů, která mimo jiné přináší vyšší daňovou slevu na děti. Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabude daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017.

Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi
Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi

Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi

Senát tento měsíc beze změn schválil novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která obsahuje zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Díky tzv. prorodinnému balíku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Rodiče dostanou možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší. Vzroste také daňová sleva na první dítě. Novela byla 15. června 2017 doručena k podepsání prezidentovi, účinnosti nabude dnem 1. ledna 2018, s výjimkou některých bodů týkajících se např. nároku na přídavky na děti, které nabudou účinnosti už 1. října 2017.

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve
Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Poslanecká sněmovna včera ve zrychleném řízení schválila stručnou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která zvyšuje částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Novela bude nyní postoupena k projednání do Senátu, účinnosti by měla nabýt prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET
Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET

Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET

Ministerstvo financí včera oznámilo, že spolky a některé další neziskové organizace, jejichž hotové příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti nepřekročí 300 tisíc korun za rok, budou vyjmuty z povinnosti elektronické evidence tržeb (EET). Dosud byl tento limit stanoven na 175 tisíc korun. Změna již byla zanesena do aktualizovaného znění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb.

Rozšíření paušální daně
Rozšíření paušální daně

Rozšíření paušální daně

Finanční správa upozorňuje na novelu některých zákonů v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novelu již koncem dubna podepsal prezident Miloš Zeman a nyní bude v nejbližších dnech zveřejněna ve Sbírce zákonů, účinnosti pak nabude patnáctým dnem po vyhlášení. Novela, o níž jsme psali v tomto článku, přináší mimo jiné i rozšíření okruhu poplatníků, kteří mohou požádat o stanovení daně paušální částkou. Pokud ale chtějí poplatníci této možnosti využít pro zdaňovací období roku 2017, musí podat žádost nejpozději do 31. května 2017. Finanční správa vyzývá poplatníky, kteří mají o paušální daň na rok 2017 zájem, aby do konce května podali své žádosti, i když příslušná novela nabude účinnosti později.

Daň z nemovitostí - Finanční správa rozesílá složenky
Daň z nemovitostí - Finanční správa rozesílá složenky

Daň z nemovitostí - Finanční správa rozesílá složenky

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první bezplatné daňové složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datové schránky, pokud ji mají zpřístupněnou. A letos poprvé dostanou ti, kdo se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, všechny potřebné informace do svých e-mailových schránek. Daň je třeba uhradit tak, aby příslušná částka byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději 31. 5. 2017. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny.

Přehled o příjmech a výdajích
Přehled o příjmech a výdajích

Přehled o příjmech a výdajích

Další povinností, která na podnikatele čeká brzy po odevzdání daňového přiznání, je podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 musí zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení podat každá osoba, která byla v roce 2016 samostatně výdělečně činná, a to třeba i jen po část roku. Přehled musí být podán nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, letos tedy do úterý 2. května 2017. Výjimkou jsou osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 31. července 2017. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce
Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce

Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce

Vzhledem k blížícím se termínům, od nichž začnou finanční úřady vyměřovat pokuty za opožděné podání daňového přiznání a také úroky z prodlení při nezaplacení daně za rok 2016, připomínáme existenci institutu daňové exekuce. K větší úpravě daňové exekuce došlo v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost a také díky novelizaci zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Od roku 2014 tak v daňové exekuci neexistuje možnost dlužníka podat opravný prostředek k orgánu nadřízenému správci daně, který daňovou exekuci vede.

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani
Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Většina poplatníků již odevzdala svá daňová přiznání a zaplatila daň z příjmů za rok 2016 (psali jsme zde). Pokud ale poplatník zjistil, že za loňský rok zaplatil na daních víc, než kolik měl, má nárok na vrácení přeplatku. To ale nelze uspíšit a poplatníci tak své přeplatky obdrží většinou až na začátku května. Ten, kdo podal daňové přiznání už v lednu, bude muset o vrácení přeplatku požádat ještě jednou. Přeplatek totiž fakticky vzniká až po posledním dnu, do kterého je možné daň zaplatit, a tím byl letos 3. duben 2017.

Přiznání k dani z příjmů - shrnutí
Přiznání k dani z příjmů - shrnutí

Přiznání k dani z příjmů - shrnutí

Dnešní den, tedy 3. duben 2017, je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2016. V článku vám přinášíme shrnutí našeho krátkého seriálu, v němž jsme se snažili upozornit zejména na změny a novinky týkající se podání daňových přiznání.

Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce
Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce

Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce

Daňový poradce nemusí být jen poslední záchranou pro toho, kdo koncem března zjistí, že daně už včas spočítat a zaplatit nestihne. Využití služeb daňového poradce lze doporučit i poplatníkům, kteří chtějí na daních ušetřit nebo mají nějaký daňový problém, s jehož řešením si sami nevědí rady. Co ale tato varianta podání daňového přiznání obnáší, jaké může přinést výhody a na co si naopak dát pozor? A co o daňových poradcích říká daňový řád?

Přiznání k dani z příjmů - solidární daň
Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Daňové přiznání musí už čtvrtým rokem podávat také zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy. Všichni, jejichž příjmy za rok 2016 byly vyšší než 1 296 288 Kč, musí z částky nad touto hranicí odvést zvláštní tzv. solidární daň ve výši 7 %. A zaměstnanci, kteří mají povinnost zaplatit za zdaňovací období roku 2016 solidární daň, také musí sami podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj
Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj

Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj

Už od roku 2010 mají podnikatelé možnost volby, zda do daňového přiznání uvedou skutečné náklady na provoz motorového vozidla podle knihy jízd, nebo zda uplatní paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Paušální výdaje nemůže použít poplatník, který již využívá celkové paušální výdaje procentem z příjmů (psali jsme zde).

Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály
Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály

Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály

Jedním ze základních rozhodnutí v přiznáních k dani z příjmů je, zda poplatník uplatní své výdaje ve skutečné výši, kterou doloží shromážděnými doklady o nákupech zboží a služeb, nebo zda použije tzv. výdajové paušály. Paušální odečty jsou letos ve stejné výši jako v předchozích letech. Paušální výdaje lze aplikovat jen na příjmy do dvou milionů korun. Ve většině případů navíc nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba
Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba

Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba

Povinnost podávat daňová přiznání elektronicky platí podle daňového řádu již od 1. 1. 2015 pro všechny, kteří mají zprovozněnou datovou schránku. Tito poplatníci musí podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Finanční správa u poplatníků s datovou schránkou již od minulého roku neakceptuje podání, které proběhne elektronicky jen částečně a poté bude stvrzeno podpisem "na papíře".

1 2 3 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.