Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Jedním z dvaceti zákonů, které dnes byly publikovány ve Sbírce zákonů, je i stručná novela č. 254/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novela č. 254/2017 Sb. zvyšuje částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Novela nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2017.

(celý článek)

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců
Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Finanční správa zareagovala na červencový rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle kterého lze činnost profesionálního sportovce vykonávat buď jako nezávislé povolání, nebo jako živnost. Finanční správa nově uznala, že pokud je činnost profesionálního sportovce vykonávána jako živnost, mají tito sportovci nárok na uplatnění výdajů tzv. paušálem ve výši 60 % z příjmů.

Nákup knih na poukázky
Nákup knih na poukázky

Nákup knih na poukázky

Novela č. 170/2017 Sb., kterou se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček, mimo jiné umožní zaměstnavatelům od roku 2018 přispívat zaměstnancům na tištěné knihy. Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí minulý týden vydalo upřesňující informaci právě k tomuto bodu daňového balíčku.

Mírnější přístup k povinnosti elektronických podání
Mírnější přístup k povinnosti elektronických podání

Mírnější přístup k povinnosti elektronických podání

Finanční správa od 1. srpna 2017 zmírnila přístup k sankcím za nedodržení povinné formy podání u Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí. Nově budou poplatníci, kteří tato přiznání podají jinak než elektronicky, nejprve vyzváni k nápravě. A teprve když ani poté svou chybu nenapraví, budou pokutováni.

Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi
Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi

Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi

Ve Sbírce zákonů bude zítra, tedy 12. července 2017, publikována novela č. 200/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Novela č. 200/2017 Sb. obsahuje zejména zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Díky tzv. prorodinnému balíku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Rodiče dostanou možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší. Vzroste také daňová sleva na první dítě. Novela č. 200/2017 Sb. nabude účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou některých bodů týkajících se např. nároku na přídavky na děti, které nabudou účinnosti už 1. října 2017.

Daňový balík nabyl účinnosti
Daňový balík nabyl účinnosti

Daňový balík nabyl účinnosti

Od soboty 1. července 2017 je účinný zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novele hned několika daňových zákonů jsme věnovali již několik článků. Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabyl daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017.

Upřesnění k daňovému balíku
Upřesnění k daňovému balíku

Upřesnění k daňovému balíku

Již 1. července 2017 nabude účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. O novele hned několika daňových zákonů jsme psali v samostatném článku. Finanční správa k tomuto rozsáhlému materiálu vydala informace a pokyny, které upřesňují a vysvětlují jednotlivé změny.

Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET
Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET

Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET

Ministerstvo financí včera oznámilo, že spolky a některé další neziskové organizace, jejichž hotové příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti nepřekročí 300 tisíc korun za rok, budou vyjmuty z povinnosti elektronické evidence tržeb (EET). Dosud byl tento limit stanoven na 175 tisíc korun. Změna již byla zanesena do aktualizovaného znění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb.

Rozšíření paušální daně
Rozšíření paušální daně

Rozšíření paušální daně

Finanční správa upozorňuje na novelu některých zákonů v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novelu již koncem dubna podepsal prezident Miloš Zeman a nyní bude v nejbližších dnech zveřejněna ve Sbírce zákonů, účinnosti pak nabude patnáctým dnem po vyhlášení. Novela, o níž jsme psali v tomto článku, přináší mimo jiné i rozšíření okruhu poplatníků, kteří mohou požádat o stanovení daně paušální částkou. Pokud ale chtějí poplatníci této možnosti využít pro zdaňovací období roku 2017, musí podat žádost nejpozději do 31. května 2017. Finanční správa vyzývá poplatníky, kteří mají o paušální daň na rok 2017 zájem, aby do konce května podali své žádosti, i když příslušná novela nabude účinnosti později.

Daň z nemovitostí - Finanční správa rozesílá složenky
Daň z nemovitostí - Finanční správa rozesílá složenky

Daň z nemovitostí - Finanční správa rozesílá složenky

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první bezplatné daňové složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datové schránky, pokud ji mají zpřístupněnou. A letos poprvé dostanou ti, kdo se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, všechny potřebné informace do svých e-mailových schránek. Daň je třeba uhradit tak, aby příslušná částka byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději 31. 5. 2017. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny.

Přehled o příjmech a výdajích
Přehled o příjmech a výdajích

Přehled o příjmech a výdajích

Další povinností, která na podnikatele čeká brzy po odevzdání daňového přiznání, je podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 musí zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení podat každá osoba, která byla v roce 2016 samostatně výdělečně činná, a to třeba i jen po část roku. Přehled musí být podán nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, letos tedy do úterý 2. května 2017. Výjimkou jsou osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 31. července 2017. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce
Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce

Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce

Vzhledem k blížícím se termínům, od nichž začnou finanční úřady vyměřovat pokuty za opožděné podání daňového přiznání a také úroky z prodlení při nezaplacení daně za rok 2016, připomínáme existenci institutu daňové exekuce. K větší úpravě daňové exekuce došlo v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost a také díky novelizaci zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Od roku 2014 tak v daňové exekuci neexistuje možnost dlužníka podat opravný prostředek k orgánu nadřízenému správci daně, který daňovou exekuci vede.

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani
Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Většina poplatníků již odevzdala svá daňová přiznání a zaplatila daň z příjmů za rok 2016 (psali jsme zde). Pokud ale poplatník zjistil, že za loňský rok zaplatil na daních víc, než kolik měl, má nárok na vrácení přeplatku. To ale nelze uspíšit a poplatníci tak své přeplatky obdrží většinou až na začátku května. Ten, kdo podal daňové přiznání už v lednu, bude muset o vrácení přeplatku požádat ještě jednou. Přeplatek totiž fakticky vzniká až po posledním dnu, do kterého je možné daň zaplatit, a tím byl letos 3. duben 2017.

Přiznání k dani z příjmů - shrnutí
Přiznání k dani z příjmů - shrnutí

Přiznání k dani z příjmů - shrnutí

Dnešní den, tedy 3. duben 2017, je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2016. V článku vám přinášíme shrnutí našeho krátkého seriálu, v němž jsme se snažili upozornit zejména na změny a novinky týkající se podání daňových přiznání.

Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce
Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce

Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce

Daňový poradce nemusí být jen poslední záchranou pro toho, kdo koncem března zjistí, že daně už včas spočítat a zaplatit nestihne. Využití služeb daňového poradce lze doporučit i poplatníkům, kteří chtějí na daních ušetřit nebo mají nějaký daňový problém, s jehož řešením si sami nevědí rady. Co ale tato varianta podání daňového přiznání obnáší, jaké může přinést výhody a na co si naopak dát pozor? A co o daňových poradcích říká daňový řád?

Přiznání k dani z příjmů - solidární daň
Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Daňové přiznání musí už čtvrtým rokem podávat také zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy. Všichni, jejichž příjmy za rok 2016 byly vyšší než 1 296 288 Kč, musí z částky nad touto hranicí odvést zvláštní tzv. solidární daň ve výši 7 %. A zaměstnanci, kteří mají povinnost zaplatit za zdaňovací období roku 2016 solidární daň, také musí sami podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

1 2 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.