Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Zákaz kožešinových farem
Zákaz kožešinových farem

Zákaz kožešinových farem

Novelou č. 255/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, se od ledna 2019 zakazují kožešinové farmy s chovem lišek a norků. Provozovatelé farem dostanou za zrušené chovy kompenzace od státu. Legislativní proces novely byl mediálně sledován a zejména v Poslanecké sněmovně došlo při jejím schvalování k dlouhým a ostrým diskuzím. Novela č. 255/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. října 2017.

Zvýšení nemocenské
Zvýšení nemocenské

Zvýšení nemocenské

Pod č. 259/2017 Sb. vyšla v srpnu ve Sbírce zákonů novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jejíž součástí je mimo jiné i zvýšení nemocenské pro zaměstnance, kteří jsou nemocní déle než 30 dní. Novela č. 259/2017 Sb. jako celek nabude účinnosti až 1. února 2018, změna výše nemocenské ale bude platit už od začátku od příštího roku.

Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora
Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora

Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora

Už v sobotu 2. září 2017 nabyla účinnosti novela č. 252/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Novela č. 252/2017 Sb. mimo jiné řeší přechod na nový digitální televizní standard DVB-T2. Pro diváky bude nový standard znamenat vyšší kvalitu, lepší obraz i zvuk, ale také nákup nového přístroje. K ukončení vysílání v dosavadním formátu DVB-T dojde nejpozději 1. února 2021.

Změna ve vzdělávání zdravotních sester
Změna ve vzdělávání zdravotních sester

Změna ve vzdělávání zdravotních sester

V pátek 1. září 2017 nabyla účinnosti novela č. 201/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tzv. zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Podle novely nebudou muset zdravotní sestry povinně absolvovat vysokoškolské studium, ale např. pro získání kvalifikace všeobecné sestry bude stačit střední zdravotnická škola a jeden rok studia na vyšší odborné škole. Změny v novele č. 201/2017 Sb. se budou vztahovat i na současné studenty.

Novela zákona o advokacii
Novela zákona o advokacii

Novela zákona o advokacii

Zítra, tedy 1. září 2017, nabude účinnosti novela č. 258/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. Novelou se rozšiřuje státem garantovaná právní pomoc pro nemajetné občany. Novelizují se také ustanovení týkající se zkoušek advokátů a kárné odpovědnosti. Některá ustanovení novely č. 258/2017 Sb. nabudou účinnosti až 1. července 2018.

Novela zákona o vojácích z povolání
Novela zákona o vojácích z povolání

Novela zákona o vojácích z povolání

Jedním ze zákonů, které vyšly 18. srpna 2017 ve Sbírce zákonů, je i novela č. 263/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Novelou se upravují podmínky nároku profesionálních vojáků na příspěvek na bydlení nebo na náhradu jízdních výdajů. Novela č. 263/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. října 2017.

Novela zákona o civilním letectví
Novela zákona o civilním letectví

Novela zákona o civilním letectví

Ve Sbírce zákonů vyšla 18. srpna novela č. 261/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Novela č. 261/2017 Sb. mimo jiné umožní pilotům létat pro aerolinky nejen jako jejich zaměstnanci, ale i na živnostenské oprávnění. Účinnosti novela nabude devadesátým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 16. listopadu 2017.

Povinné čipování psů
Povinné čipování psů

Povinné čipování psů

Senát minulý týden na své 9. schůzi mimo jiné schválil poměrně rozsáhlou novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, tzv. veterinárního zákona. Novelou se v ČR zavádí povinné čipování psů, a to od roku 2020. Dojde také ke zvýšení pokut za porušení veterinárních pravidel. Novela veterinárního zákona, pod níž už schází jen podpis prezidenta republiky, nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o registru smluv
Novela zákona o registru smluv

Novela zákona o registru smluv

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden novela č. 249/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákon o registru smluv. Účinnosti novela č. 249/2017 Sb. nabyla dnem vyhlášení, tedy 18. srpna 2017.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

Vláda dnes na své schůzi rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018. Základní měsíční sazba minimální mzdy se zvýší z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Současná vláda zvyšuje minimální mzdu již počtvrté a podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) tím vláda plní své programové prohlášení. Dnes schválené nařízení vlády vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude 1. ledna 2018.

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve
Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Jedním z dvaceti zákonů, které dnes byly publikovány ve Sbírce zákonů, je i stručná novela č. 254/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novela č. 254/2017 Sb. zvyšuje částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Novela nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2017.

Ošetřovatelské volno
Ošetřovatelské volno

Ošetřovatelské volno

Senát včera beze změn schválil novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která mimo jiné zavádí zcela nový institut placeného volna na péči o vážně nemocné příbuzné, tzv. ošetřovatelského volna. Pod novelou už chybí jen podpis prezidenta, účinnosti nabude prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

1 2 3 4 5 6 7 8 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.