Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Nespolehlivý plátce DPH a nespolehlivá osoba

Nespolehlivý plátce DPH a nespolehlivá osoba

Poslanecká sněmovna schválila 13. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Jedním ze zákonů, který tento předpis mění, je i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jednou z významných změn tohoto zákona je zavedení institutu tzv. nespolehlivé osoby. Pokud zákon schválí Senát a podepíše prezident, bude toto ustanovení platit od 1. dubna 2017.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: Poslanecká sněmovna včera přehlasovala senátní veto a opět schválila zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který má zavést nástroje proti zadlužování veřejných rozpočtů. Sněmovna včera znovu schválila i novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, která mimo jiné zpřísňuje podmínky pro dovoz a prodej sudového vína, novelu schválili poslanci s pozměňovacími návrhy Senátu. Dnes začíná dvoudenní 4. schůze Senátu, na programu je například návrh tzv. protikuřáckého zákona a novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která upravuje pravidla pro národní parky.

Na prezidentských peticích budou čísla průkazů
Na prezidentských peticích budou čísla průkazů

Na prezidentských peticích budou čísla průkazů

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila ve třetím závěrečném čtení novelu, kterou se mění volební zákony, včetně zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Podle novely budou muset podporovatelé nezávislých kandidátů na prezidenta uvést na nominační petici své jméno a nově také číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Novela nyní bude předložena k projednání Senátu.

Sněmovna schválila daňový balík
Sněmovna schválila daňový balík

Sněmovna schválila daňový balík

Poslanecká sněmovna v pátek 13. ledna 2017 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Jde o novelu hned několika daňových zákonů, která mimo jiné přináší vyšší daňovou slevu na děti. Daňový balík musí ještě projednat Senát a podepsat prezident, účinnosti má s několika výjimkami nabýt 1. dubna 2017.

Snížení DPH u novin a časopisů
Snížení DPH u novin a časopisů

Snížení DPH u novin a časopisů

I druhý zákon, který prezident republiky Miloš Zeman v prosinci 2016 vetoval, bude nakonec vyhlášen a začne platit. Poslanecká sněmovna prezidentské veto přehlasovala a definitivně schválila novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou se snižuje sazba DPH u novin a časopisů. Podle novely budou noviny a časopisy přeřazeny z nynější patnáctiprocentní sazby daně z přidané hodnoty do sazby desetiprocentní. Novela vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů a účinnosti nabude dnem vyhlášení, původně přitom ke změně sazby mělo dojít od 1. ledna 2017.

Lex Babiš: Poslanci přehlasovali prezidentské veto
Lex Babiš: Poslanci přehlasovali prezidentské veto

Lex Babiš: Poslanci přehlasovali prezidentské veto

Poslanci dnes přehlasovali prezidentské veto u novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a novela tedy bude vyhlášena. Poslanci dnes novelu schvalovali již potřetí. Při druhém hlasování na konci listopadu 2016 poslanci přijali senátní pozměňovací návrh, který její účinnost odkládá o osm měsíců. Konečná podoba novely je výsledkem dlouhé a ostré diskuze, která tentokrát probíhala i uvnitř vládní koalice. Novela zakazuje členům vlády a dalším funkcionářům vlastnit média. Společnosti, v nichž má člen vlády více než 25 %, se podle novely již nedostanou k dotacím, investičním pobídkám a veřejným zakázkám. Účinnosti novela nabude 1. září 2017, zákaz účasti v zadávacích řízeních a zákaz poskytnutí dotace ale začne platit už od 15. dne po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Jednotné kurzy cizích měn za rok 2016
Jednotné kurzy cizích měn za rok 2016

Jednotné kurzy cizích měn za rok 2016

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ D-31, ve kterém jsou uvedeny jednotné kurzy cizích měn za zdaňovací období roku 2016. Jednotné kurzy používají pro účely daňových přiznání poplatníci, kteří nevedou účetnictví.

NS: Pravidla elektronické komunikace
NS: Pravidla elektronické komunikace

NS: Pravidla elektronické komunikace

Nejvyšší soud schválil ve čtvrtek 5. ledna 2017 stanovisko k elektronické komunikaci mezi justicí a účastníky řízení. Stanovisko plénum Nejvyššího soudu zformulovalo do právních vět, které mají vnést jasná pravidla do elektronické komunikace mezi soudy a účastníky řízení, a to zejména do komunikace prostřednictvím datových schránek. Podle mluvčího Nejvyššího soudu je stanovisko reakcí na stále větší význam elektronické komunikace v současném světě.

Hygienická vyhláška pro lesní školky
Hygienická vyhláška pro lesní školky

Hygienická vyhláška pro lesní školky

Poslední pracovní den loňského roku, tedy v pátek 30. prosince 2016, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 465/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Nová vyhláška č. 465/2016 Sb. stanovuje několik základních hygienických podmínek, které musí lesní mateřské školky splnit, aby se mohly zapsat do školského rejstříku a čerpat tak peníze na provoz jako státní školky.

Povinná maturita z matematiky zatím jen pro gymnázia a lycea
Povinná maturita z matematiky zatím jen pro gymnázia a lycea

Povinná maturita z matematiky zatím jen pro gymnázia a lycea

Koncem uplynulého roku, konkrétně 27. prosince 2016, vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Podle tohoto nařízení bude matematika povinným maturitním předmětem zatím jen pro žáky gymnázií a lyceí, kteří budou maturitní zkoušku skládat ve školním roce 2020/2021 a později. O tom, zda bude maturita z matematiky povinná i na dalších typech škol, bude vláda znovu jednat v únoru 2017.

Příspěvek na bydlení v roce 2017
Příspěvek na bydlení v roce 2017

Příspěvek na bydlení v roce 2017

Stejně jako každý rok, schválila vláda koncem loňského roku nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Nové částky, tentokrát oproti předchozímu roku mírně snížené, budou platit pro rok 2017 a byly stanoveny tak, aby jejich výše odpovídala aktuálním nákladům a cenám v oblasti bydlení. Nařízení č. 449/2016 Sb. schválila vláda na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Změny v zákonech k 1. 1. 2017
Změny v zákonech k 1. 1. 2017

Změny v zákonech k 1. 1. 2017

Se začátkem nového roku 2017 přinášíme přehled změn, které začaly platit od 1. 1. 2017. Vytvořili jsme stručný přehled těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších změn, o nichž jsme psali v našich článcích. Upozorňujeme také na dokument, který zveřejnilo Ministerstvo financí a který shrnuje nejdůležitější změny pro rok 2017 v gesci právě tohoto ministerstva, dokument obsahuje i změny, které se teprve plánují a připravují (dokument najdete zde).

Nové úseky dálnic bez poplatku
Nové úseky dálnic bez poplatku

Nové úseky dálnic bez poplatku

Od začátku roku 2017 vyjmulo Ministerstvo dopravy ze zpoplatnění dalších 11 úseků dálnic v celkové délce 100 km. Jedná se např. o obchvaty měst Plzně, Ústí nad Labem, Olomouce či Prostějova a také o některé vjezdy do Prahy. Po vybraných úsecích mohou řidiči od 1. 1. 2017 jezdit bez dálniční známky.

Náhrady jízdních výdajů v roce 2017
Náhrady jízdních výdajů v roce 2017

Náhrady jízdních výdajů v roce 2017

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se, stejně jako výše tuzemského stravného, mění každoročně novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2017 jsou náhrady za používání vlastních motorových vozidel stanoveny vyhláškou č. 440/2016 Sb., která byla ve Sbírce zákonů publikována 23. prosince 2016. Průměrné ceny pohonných hmot oproti loňskému roku poklesly, sazba základní náhrady za 1 km jízdy se zvyšuje o 10 haléřů.

Tuzemské stravné v roce 2017
Tuzemské stravné v roce 2017

Tuzemské stravné v roce 2017

Změny ve výši stravného se každoročně provádějí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pro rok 2017 jsou sazby upraveny vyhláškou č. 440/2016 Sb. Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní den pracovní cesty a liší se podle délky trvání cesty v daném kalendářním dnu. Stravné, někdy nazývané také dietou, nekompenzuje celkové náklady zaměstnance na stravování během pracovní cesty, je pouze příspěvkem na zvýšené stravovací výdaje. Ke způsobu, jakým zaměstnanec peníze skutečně využije, se nepřihlíží.

Rozšíření tzv. zelené nafty na živočišnou výrobu
Rozšíření tzv. zelené nafty na živočišnou výrobu

Rozšíření tzv. zelené nafty na živočišnou výrobu

Jedním ze zákonů, který minulý týden v pondělí 19. prosince 2016 podpesal prezident Miloš Zeman, je novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, podle které budou vratku spotřební daně z nafty dostávat i zemědělci v živočišné výrobě, rybníkáři a firmy hospodařící v lesích. S výjimkou několika ustanovení nabude novela účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.