Alfa9 zprávy
Změny zákonů
ÚS: Blokování nelegálního hazardu není cenzura

ÚS: Blokování nelegálního hazardu není cenzura

Ústavní soud minulý týden veřejně vyhlásil své rozhodnutí týkající se návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení zákona o hazardních hrách, díky kterým může Ministerstvo financí nařídit poskytovatelům internetu na území ČR blokovat webové stránky s nepovoleným hazardem. Senátoři tento institut považovali za ústavně nepřípustnou cenzuru a navrhovali všechna příslušná ustanovení zrušit pro rozpor s ústavním pořádkem. Ústavní soud ale jejich žádosti nevyhověl, protože dospěl k názoru, že blokování nelegálního hazardu na internetu není protiústavní.

(celý článek)

včera včera
včeravčera

Týden ve zkratce

včera: Vláda se dnes bude znovu zabývat financováním oprav silnic nižších tříd ve správě krajů. Již 1. března začne druhá vlna povinné elektronické evidence tržeb, která se bude týkat maloobchodu a velkoobchodu, autentizační údaje si dosud vyzvedlo 100 tisíc prodejců z 250 tisíc, kterých se má podle odhadu druhá vlna týkat. Na víkendovém sněmu hnutí ANO byl předsedou opět zvolen Andrej Babiš, jehož pravomoci byly významně posíleny změnou stanov, pozici 1. místopředsedy hnutí ANO obhájil Jaroslav Faltýnek.

Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily
Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily

Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily

Poslanecká sněmovna tento týden schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, tzv. zákona o pohonných hmotách. Novela mimo jiné upravuje povinnosti provozovatelů dobíjecích stanic pro elektromobily. Novela bude nyní postoupena k projednání Senátu.

Novela zákona o registru smluv
Novela zákona o registru smluv

Novela zákona o registru smluv

Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákona o registru smluv. Novela, která původně měla řešit jen vyjmutí národního podniku Budějovický Budvar z působnosti zákona, nakonec přináší poměrně rozsáhlou výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru. Novelu nyní posoudí Senát.

Nová úprava elektronických cigaret
Nová úprava elektronických cigaret

Nová úprava elektronických cigaret

Zcela nový protikuřácký zákon, o němž jsme nedávno psali v tomto samostatném článku, není ke kuřákům elektronických cigaret tak přísný, jako v případě klasických cigaret. I elektronické cigarety se ale dočkají určité regulace. Minulý týden vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření. A právě tato vyhláška, která nabude účinnosti 1. března 2017, upravuje v souladu s novou evropskou legislativou požadavky na elektronické cigarety.

Rozšíření tzv. zelené nafty na živočišnou výrobu
Rozšíření tzv. zelené nafty na živočišnou výrobu

Rozšíření tzv. zelené nafty na živočišnou výrobu

Dne 1. března 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, která vyšla ve Sbírce zákonů 29. prosince 2016 pod číslem 453/2016 Sb. Podle novely budou vratku spotřební daně z nafty dostávat i zemědělci v živočišné výrobě, rybníkáři a firmy hospodařící v lesích. Minulý týden byla k tomuto novelizovanému ustanovení pod číslem 38/2017 Sb. uveřejněna prováděcí vyhláška.

Maturita z matematiky bude povinná i na většině odborných škol
Maturita z matematiky bude povinná i na většině odborných škol

Maturita z matematiky bude povinná i na většině odborných škol

Vláda dnes na svém pravidelném jednání schválila návrh ministryně školství, kterým se upravuje seznam oborů poskytujících střední vzdělání, u nichž bude povinná maturita z matematiky. Vláda seznam rozšířila na většinu oborů, povinná maturita z matematiky se tak nebude týkat jen uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů. Ve všech ostatních oborech středního vzdělání budou studenti povinně maturovat z matematiky od školního roku 2021/2022. O rok dříve pak povinnost dolehne na studenty gymnázií a lyceí (psali jsme zde).

Snížení DPH u novin a časopisů
Snížení DPH u novin a časopisů

Snížení DPH u novin a časopisů

Ve Sbírce zákonů byla tento týden publikována novela č. 33/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novelou č. 33/2017 Sb. se snižuje sazba DPH u novin a časopisů, a to přeřazením z dosavadní patnáctiprocentní sazby daně z přidané hodnoty do sazby desetiprocentní. Novela vyšla ve Sbírce zákonů 14. února 2017 a účinnosti nabude 1. března 2017.

Ústavní soud ke kontrolnímu hlášení
Ústavní soud ke kontrolnímu hlášení

Ústavní soud ke kontrolnímu hlášení

Ve Sbírce zákonů byl včera pod č. 40/2017 Sb. publikován nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 k návrhu na zrušení některých ustanovení v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Návrh na zrušení ustanovení o kontrolním hlášení podalo 21 senátorů. Ústavní soud institut kontrolního hlášení jako takový nezrušil, provedl v něm ale dvě změny. Mimo jiné soudci zrušili možnost doručování výzvy emailem.

Protikuřácký zákon
Protikuřácký zákon

Protikuřácký zákon

Prezident republiky Miloš Zeman včera 14. února 2017 podepsal třináct zákonů a novel, a mezi nimi i zcela nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřácký zákon. Zákon, který v nejbližších dnech vyjde ve Sbírce zákonů, zcela zakazuje kouření v restauracích a stravovacích zařízeních. Účinnosti nový protikuřácký zákon nabude 31. května 2017, tedy symbolicky v den, který je Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

EET: Druhá fáze
EET: Druhá fáze

EET: Druhá fáze

Již za dva týdny bude spuštěna druhá fáze elektronické evidence tržeb (EET), která zahrnuje maloobchod a velkoobchod. První fáze týkající se ubytovacích a stravovacích služeb byla spuštěna již 1. prosince 2016. Od 1. března 2017 začnou svým zákazníkům povinně vydávat účtenky s unikátním kódem i podnikatelé v maloobchodě a velkoobchodě. Podle Ministerstva financí se tato druhá fáze dotkne odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů.

Snížení nezabavitelných částek
Snížení nezabavitelných částek

Snížení nezabavitelných částek

Od 1. ledna 2017 došlo ke snížení tzv. nezabavitelné částky. Jde o část mzdy, kterou nelze postihnout exekuční nebo insolvenční srážkou. Nově se snížená nezabavitelná částka odráží ve mzdách za měsíc leden, které jsou zaměstnancům vypláceny právě nyní v únoru 2017. Letos díky snížení tzv. normativních nákladů na bydlení dochází také ke snížení nezabavitelných částek, čímž se mohou mírně zvýšit srážky z mezd.

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Na začátku tohoto týdne vyšel ve Sbírce zákonů zcela nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. U nového zákona č. 23/2017 Sb. musela Poslanecká sněmovna přehlasovat veto Senátu. Senátoři zákon označili za neústavní ve vztahu k obcím a deklarovali, že pokud poslanci jejich zamítnutí přehlasují, obrátí se na Ústavní soud. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který zavádí nástroje proti zadlužování veřejných rozpočtů, měl podle návrhu nabýt účinnosti 1. ledna 2017, vzhledem k delšímu legislativnímu procesu byl ale ve Sbírce zákonů nakonec vyhlášen až 6. února 2017.

Novela autorského zákona
Novela autorského zákona

Novela autorského zákona

Jedním z předpisů, který Poslanecká sněmovna schválila na své 54. schůzi ve třetím závěrečném čtení, je i novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, tzv. autorského zákona. Díky novele budou autorské poplatky v budoucnu růst maximálně o míru inflace, s vyšším zdražením by muselo souhlasit Ministerstvo kultury nebo dokonce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Novela nyní bude projednána v Senátu.

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
Novela zákona o informačních systémech veřejné správy

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy

Poslanecká sněmovna minulý týden v závěru své 54. schůze přijala novelu, kterou se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a některé další zákony. Novela má zavést pravidla pro informační systémy ve veřejné správě a zefektivnit tak jejich vytváření a užívání. Novelu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Omezení zpětného vývozu léků
Omezení zpětného vývozu léků

Omezení zpětného vývozu léků

Dalším předpisem, který Poslanecká sněmovna schválila poslední lednový den, je novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Sněmovna novelu schvalovala již podruhé, protože Senát ji vrátil s pozměňovacím návrhem, který ale poslanci odmítli. Novela dá Ministerstvu zdravotnictví pravomoc zakázat zpětný vývoz vybraných léků tak, aby v ČR nehrozil jejich nedostatek. Novela již byla odeslána k podpisu prezidentovi, účinnosti má nabýt prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou některých ustanovení, která nabudou účinnosti později.

Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených
Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených

Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených

Poslanecká sněmovna v pátek 3. února 2017 v závěru své 54. schůze schválila vládní předlohu novely, kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novelou se mimo jiné zvyšuje příspěvek pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením ze současných 8800 korun na 9500 korun. Díky přechodnému ustanovení by se příspěvek měl zvýšit se zpětnou platností od začátku roku 2017. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.