Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Senát schválil zvýšení nemocenské

Senát schválil zvýšení nemocenské

Senát minulý týden beze změn schválil novelu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jejíž součástí je mimo jiné i zvýšení nemocenské pro zaměstnance, kteří jsou nemocní déle než 30 dní. Změna výše nemocenské bude platit od příštího roku, novelu ale ještě musí podepsat prezident.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: Ústavní soud dnes vyhlásí své rozhodnutí o návrhu na zrušení části zákona o ochraně ovzduší, který umožňuje kontrolu kotlů v domácnostech. Izraelská vláda rozhodla, že od vstupů na posvátnou Chrámovou horu odstraní detektory kovů, jejichž sporné umístění vyvolalo nové napětí mezi Izraelci a Palestinci. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že své cesty po krajích nepokládá za předvolební kampaň a bude v nich pokračovat.

Novela zákona o civilním letectví
Novela zákona o civilním letectví

Novela zákona o civilním letectví

Senát tento týden beze změn schválil novelu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, která mimo jiné umožní pilotům létat pro aerolinky nejen jako jejich zaměstnanci, ale i na živnostenské oprávnění. Novela nyní bude odeslána k podpisu prezidentovi. Účinnosti novela nabude devadesátým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora
Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora

Přechod na DVB-T2 a rychlejší změna mobilního operátora

Senát včera beze změn schválil novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která mimo jiné řeší přechod na nový digitální televizní standard DVB-T2. Pro diváky bude nový standard znamenat vyšší kvalitu, lepší obraz i zvuk, ale také nákup nového přístroje. K ukončení vysílání v dosavadním formátu DVB-T dojde nejpozději 1. února 2021. Novelu ještě musí podepsat prezident, s výjimkou jednoho ustanovení nabude novela účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zákon o zahraniční službě
Zákon o zahraniční službě

Zákon o zahraniční službě

Zcela nový zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, který přesně stanoví pravomoci konzulárních úřadů, zlepšuje podmínky pro práci diplomatů a zjednoduší jejich střídání v ústředí i v zahraničí, nabyl účinnosti 1. července 2017. Nový zákon č. 150/2017 Sb. má přispět ke zvýšení profesionality zahraniční služby a zajistit vyšší sociální jistoty zaměstnanců zastupitelských úřadů. Ministerstvo zahraničních věcí na základě zmocnění uvedených v tomto zákoně vydalo čtyři vyhlášky, které byly 30. června 2017 publikovány ve Sbírce zákonů.

Občanské průkazy s čipem
Občanské průkazy s čipem

Občanské průkazy s čipem

Ve Sbírce zákonů počátkem minulého týdne vyšla pod č. 195/2017 Sb. novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Novela č. 195/2017 Sb. mimo jiné obsahuje plošné zavedení občanských průkazů s elektronickým kontaktním čipem. Účinnosti novela nabude prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2018.

Novela zákona o specifických zdravotních službách
Novela zákona o specifických zdravotních službách

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Ve Sbírce zákonů byla minulý týden pod č. 202/2017 Sb. publikována novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která mění i několik dalších souvisejících zákonů. Předpis především mění úpravu posudkové péče pracovně lékařských služeb a uznávání nemocí z povolání. Novela č. 202/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. listopadu 2017.

Obnovení náhrad za škody způsobené kormorány
Obnovení náhrad za škody způsobené kormorány

Obnovení náhrad za škody způsobené kormorány

Jedním z předpisů, které tento týden vyšly ve Sbírce zákonů, je i novela č. 197/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Velmi stručná novela zajistí, že v následujících třech letech stát opět bude rybářům vyplácet náhrady za škody na rybách způsobené kormorány. Novela č. 197/2017 Sb. nabude účinnosti 1. ledna 2018.

Změna ve vzdělávání zdravotních sester
Změna ve vzdělávání zdravotních sester

Změna ve vzdělávání zdravotních sester

Ve Sbírce zákonů včera vyšla novela č. 201/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tzv. zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Podle novely nebudou muset zdravotní sestry povinně absolvovat vysokoškolské studium, ale např. pro získání kvalifikace všeobecné sestry bude stačit střední zdravotnická škola a jeden rok studia na vyšší odborné škole. Novela č. 201/2017 Sb. nabude účinnosti 1. září 2017 a změny se budou vztahovat i na současné studenty.

Strop pro důchodový věk
Strop pro důchodový věk

Strop pro důchodový věk

Ve Sbírce zákonů dnes vyšla novela č. 203/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a kterou se pevně stanovuje věková hranice pro odchod do důchodu. Novela upravuje také podmínky pro zvyšování důchodů. Novela č. 203/2017 Sb. s výjimkou některých bodů nabude účinnosti 1. ledna 2018.

Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi
Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi

Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi

Ve Sbírce zákonů bude zítra, tedy 12. července 2017, publikována novela č. 200/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Novela č. 200/2017 Sb. obsahuje zejména zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Díky tzv. prorodinnému balíku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Rodiče dostanou možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší. Vzroste také daňová sleva na první dítě. Novela č. 200/2017 Sb. nabude účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou některých bodů týkajících se např. nároku na přídavky na děti, které nabudou účinnosti už 1. října 2017.

Novela zákona o pohřebnictví
Novela zákona o pohřebnictví

Novela zákona o pohřebnictví

Ve Sbírce zákonů dnes vyšla novela č. 193/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Novela mimo jiné zakazuje nejlevnější papírové rakve a novým zájemcům o podnikání v pohřebnictví ukládá povinnost složit zkoušku a prokázat praxi v oboru. Novela č. 193/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. září 2017.

Novela cizineckého zákona
Novela cizineckého zákona

Novela cizineckého zákona

Poslanecká sněmovna minulý týden přehlasovala veto Senátu a počtem 113 hlasů schválila novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizineckého zákona. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Senátoři svůj nesouhlas s novelou odůvodnili tím, že je v rozporu s ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR. Poslanci ale s názorem senátorů nesouhlasili a pod novelou tak schází už jen podpis prezidenta, účinnosti novela nabude patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Začala platit nová úprava přestupků
Začala platit nová úprava přestupků

Začala platit nová úprava přestupků

V sobotu 1. července 2017 nabyla účinnosti nová legislativa, která komplexně upravuje oblast přestupkového práva. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, upravuje obecné náležitosti přestupků, druhy správních trestů, postupy projednávání přestupků, příslušné lhůty apod. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, obsahuje výčet skutkových podstat přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech. Minulý týden, konkrétně 28. června 2017, pak ve Sbírce zákonů vyšla ještě souhrnná novela č. 183/2017 Sb., kterou se mění 251 souvisejících zákonů.

Daňový balík nabyl účinnosti
Daňový balík nabyl účinnosti

Daňový balík nabyl účinnosti

Od soboty 1. července 2017 je účinný zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novele hned několika daňových zákonů jsme věnovali již několik článků. Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabyl daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017.

Nové významné dny v kalendáři
Nové významné dny v kalendáři

Nové významné dny v kalendáři

Jedním ze zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na své 59. schůzi, je i novela zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novelou se rozšiřuje výčet významných dnů v zákoně, a to o 9. březen a 18. červen, a upravuje se název jednoho již dříve zavedeného významného dne. Novela zákona o státních svátcích nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela stavebního zákona
Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona

Poslanecká sněmovna nepřistoupila na pozměňovací návrhy Senátu a v původním sněmovním znění tento týden schválila rozsáhlou novelu tzv. stavebního zákona. Novela má mimo jiné přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Její projednávání provázely už ve Sněmovně velké emoce a senátoři k ní vedli sedmihodinovou diskusi. Novelu, která kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů, musí ještě podepsat prezident. Účinnosti nabude prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.