Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Trvalé bydliště v občanských průkazech zůstane

Trvalé bydliště v občanských průkazech zůstane

Senát minulý týden v průběhu své 2. schůze schválil novelu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Díky novele budou mít lidé s trvalým bydlištěm na radnici tuto skutečnost vyznačenou v občanském průkazu. Novela již byla odeslána k podpisu prezidentovi. S výjimkou několika ustanovení nabude novela účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: Poslanecká sněmovna včera schválila návrh státního rozpočtu na příští rok s předpokládaným schodkem 60 miliard korun. Ministerstvo financí plánuje spustit účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb v polovině příštího roku, ročně plánuje rozdělit výhry až za 65 milionů korun. Během týdne přišlo do systému EET 18,1 miliónů účtenek a 706 oznámení o nevydání účtenky. Asociace krajů dnes bude volit nového předsedu, rozhodovat se bude mezi karlovarskou hejtmankou Janou Vildumetzovou (ANO) a jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou (ČSSD).

Tvrdší tresty za podporu terorismu
Tvrdší tresty za podporu terorismu

Tvrdší tresty za podporu terorismu

Poslední listopadový den schválil Senát v průběhu své druhé schůze novelu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Novela byla v Poslanecké sněmovně schválena ve zrychleném řízení již v prvním čtení a do trestního zákoníku mimo jiné zavádí nové samostatné trestné činy "financování terorismu", "podpora a propagace terorismu", "vyhrožování teroristickým trestným činem" a "účast na teroristické skupině". Novela, pod níž už schází jen podpis prezidenta, nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Zrušení zdanění výsluhových náležitostí vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů
Zrušení zdanění výsluhových náležitostí vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů

Zrušení zdanění výsluhových náležitostí vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů

Senát minulý týden v závěru své druhé schůze schválil stručnou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, díky které by od 1. ledna 2017 měly být osvobozeny od daně z příjmů výsluhové příspěvky, odbytné a příspěvky na bydlení vojáků z povolání a také výsluhové příspěvky příslušníků bezpečnostních sborů. Zdanění výsluhových náležitostí bylo zavedeno v rámci úsporných opatření od roku 2011. Novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí ještě podepsat prezident.

Zákon o prokazování původu majetku
Zákon o prokazování původu majetku

Zákon o prokazování původu majetku

Od včerejšího dne, tedy od 1. prosince 2016, začal platit zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Předpis dává finanční správě za určitých podmínek pravomoc prověřovat výši majetku poplatníků v souvislosti s daňovým přiznáním.

EET: Kompenzační sleva na dani
EET: Kompenzační sleva na dani

EET: Kompenzační sleva na dani

Od dnešního dne přibližně 40 tisíc podnikatelů začne evidovat tržby. Startuje první fáze elektronické evidence tržeb (EET), která se týká ubytovacích a stravovacích služeb. Jako kompenzaci nákladů na pořízení potřebných zařízení umožňujících elektronickou evidenci si budou moci podnikající fyzické osoby jednorázově odečíst z daně z příjmů 5 tisíc korun.

Novela zákona o střetu zájmů
Novela zákona o střetu zájmů

Novela zákona o střetu zájmů

Poslanecká sněmovna včera v úvodu své 53. schůze znovu schválila novelu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Poslanci novelu schválili ve znění senátního pozměňovacího návrhu, který odkládá její účinnost o osm měsíců. Konečná podoba novely je výsledkem dlouhé a ostré diskuze, která tentokrát probíhala i uvnitř vládní koalice. Novela zakazuje členům vlády a dalším funkcionářům vlastnit média. Společnosti, v nichž má člen vlády více než 25 %, se již nedostanou k dotacím, investičním pobídkám a veřejným zakázkám. Účinnosti novela nabude 1. září 2017, zákaz účasti v zadávacích řízeních a zákaz poskytnutí dotace ale začne platit už od 15. dne po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Zákon o spotřebitelském úvěru
Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 nabude účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a s ním i související souhrnná novela č. 258/2016 Sb. Oba předpisy vyšly ve Sbírce zákonů již počátkem srpna. Podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, bude možné splatit celý úvěr nebo alespoň jeho část bez sankcí a sníží se také sankce za pozdní splácení. Nový zákon celkově posílí postavení spotřebitelů na finančním trhu a naopak zvýší odpovědnost poskytovatelů úvěrů.

Snížení DPH u stravovacích služeb
Snížení DPH u stravovacích služeb

Snížení DPH u stravovacích služeb

Současně se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, vyšla ve Sbírce zákonů také novela č. 113/2016 Sb., kterou se mění některé související zákony. Souhrnnou novelou souvisejících zákonů se mimo jiné mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, a v něm se s účinností od 1. prosince 2016 snižuje sazba DPH pro stravovací služby ze současných 21 % na 15 %. Snížení sazby DPH se netýká podávání alkoholických nápojů.

Ukládání infrastruktury pod komunikace
Ukládání infrastruktury pod komunikace

Ukládání infrastruktury pod komunikace

Ve Sbírce zákonů vyšla tento měsíc novela č. 370/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Předpis má odstranit problémy, které obcím přinesla zatím poslední novela zákona o pozemních komunikacích, a které se týkají zejména možnosti obcí ukládat infrastrukturu do tělesa komunikací v zastavěné části obce. Novelu č. 370/2016 Sb. přijala Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení, účinnosti nabude třicátým dnem po vyhlášení, tedy 14. prosince 2016.

EET: Informační oznámení
EET: Informační oznámení

EET: Informační oznámení

Poplatníci, kteří začnou již od příštího týdne, případně v některé z dalších fází EET, evidovat své tržby, mají ze zákona povinnost upozornit na tuto skutečnost své zákazníky. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, musí každý podnikatel vyvěsit na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, informační oznámení obsahující zákonem stanovený text.

EET: Spuštění první fáze
EET: Spuštění první fáze

EET: Spuštění první fáze

Od příštího týdne, konkrétně od 1. prosince 2016, bude spuštěna první fáze elektronické evidence tržeb (EET), která se bude týkat ubytovacích a stravovacích služeb. Už od 1. září 2016 mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje a od 1. listopadu 2016 byl spuštěn testovací provoz elektronické evidence tržeb. Od příštího týdne tak první skupina podnikatelů začne evidovat své tržby a povinně vydávat zákazníkům účtenky s unikátním kódem.

Úřední kontroly domácích kotlů
Úřední kontroly domácích kotlů

Úřední kontroly domácích kotlů

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden novela č. 369/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nejdiskutovanější změnou, kterou novela č. 369/2016 Sb. přináší, je nová pravomoc úředníků vstoupit do domácnosti a zkontrolovat, čím lidé topí ve svém kotli. Opoziční poslanci se domnívají, že jde o zásah do domovní svobody, a hodlají novelu napadnout u Ústavního soudu. Účinnosti novela č. 369/2016 Sb. nabude 1. ledna 2017.

Práce v rámci veřejné služby
Práce v rámci veřejné služby

Práce v rámci veřejné služby

Ve Sbírce zákonů vyšla tento týden novela č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Novela, jejíž původní návrh vzešel ze Senátu, finančně zvýhodní uchazeče o zaměstnání, kteří budou ochotni odpracovat alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně. Účinnosti novela č. 367/2016 Sb. nabude od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. února 2017.

První novela ZOK
První novela ZOK

První novela ZOK

Poslanecká sněmovna na své poslední schůzi kromě historicky první novely nového občanského zákoníku, o níž jsme psali v tomto článku, schválila také první novelu zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákona o obchodních korporacích (ZOK). Novelu, která má nabýt účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, nyní dostane k posouzení Senát. Novelou se částečně obnovuje právo zaměstnanců na zastoupení v radách firem.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Vyhláškou se stanovují podrobnosti jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které jsou od tohoto školního roku povinné pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. Přílohou vyhlášky č. 353/2016 Sb. je vzor zápisového lístku.

Zahraniční stravné v roce 2017
Zahraniční stravné v roce 2017

Zahraniční stravné v roce 2017

Dne 11. listopadu 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017. Pro příští rok dojde ke zvýšení sazeb stravného u 15 převážně afrických zemí a do seznamu zemí také přibude Jižní Súdán. Z evropských zemí se stravné zvedá jen u Finska, u všech ostatních evropských států zůstávají sazby zahraničního stravného na stejné úrovni jako letos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.