Alfa9 zprávy
Změny zákonů
včera včera
včeravčera

Týden ve zkratce

včera: Na návštěvu České republiky dnes vlakem z Vídně přicestuje rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Londýnská vláda má dnes představit podrobný plán týkající se ochrany práv občanů EU žijících v Británii, premiérka Theresa Mayová již uvedla, že občané EU, kteří v Británii žijí nepřetržitě alespoň 5 let, budou moci zůstat. Ústavní soud se bude zabývat částí zákona o ochraně spotřebitele, která povoluje zapsat dlužníka do registru dlužníků bez jeho souhlasu.

Obnovení náhrad za škody způsobené kormorány
Obnovení náhrad za škody způsobené kormorány

Obnovení náhrad za škody způsobené kormorány

Jedním ze zákonů, které tento týden podepsal prezident Miloš Zeman, je i novela zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Velmi stručná novela zajistí, že v následujících třech letech stát opět bude rybářům vyplácet náhrady za škody na rybách způsobené kormorány. Novela nabude účinnosti 1. ledna 2018.

Horko a nápoje na pracovišti
Horko a nápoje na pracovišti

Horko a nápoje na pracovišti

Pro dnešní den vydal Český hydrometeorologický ústav varování před vysokými teplotami, na velké části území ČR platí vysoký stupeň nebezpečí. Zaměstnanci tak mohou být při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám. Je nutné dbát zejména na zajištění pitného režimu. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo už při vlně veder v roce 2013 informaci, ve které mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Ministerstvo zdravotnictví vydalo v předchozích letech tiskovou zprávu a zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR nazvané Horko a ochrana zdraví při práci.

Senát schválil strop pro důchodový věk
Senát schválil strop pro důchodový věk

Senát schválil strop pro důchodový věk

Jedním z předpisů, které Senát projednal a schválil tento měsíc na své poslední schůzi, je i novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kterou se pevně stanovuje věková hranice pro odchod do důchodu. Novela upravuje také podmínky pro zvyšování důchodů. K podpisu prezidentovi byla novela doručena 15. června 2017. S výjimkou některých bodů nabude účinnosti 1. ledna 2018.

Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balík
Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balík

Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balík

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Jde o novelu hned několika daňových zákonů, která mimo jiné přináší vyšší daňovou slevu na děti. Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabude daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017.

Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi
Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi

Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi

Senát tento měsíc beze změn schválil novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která obsahuje zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Díky tzv. prorodinnému balíku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Rodiče dostanou možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší. Vzroste také daňová sleva na první dítě. Novela byla 15. června 2017 doručena k podepsání prezidentovi, účinnosti nabude dnem 1. ledna 2018, s výjimkou některých bodů týkajících se např. nároku na přídavky na děti, které nabudou účinnosti už 1. října 2017.

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště
O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Dne 7. června 2017 schválil Senát novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, která by měla umožnit vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. V současnosti lze řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky, účinnosti nabude 1. července 2018.

Novela zákona o specifických zdravotních službách
Novela zákona o specifických zdravotních službách

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Senát minulý týden schválil novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která mění i několik dalších souvisejících zákonů. Předpis především mění úpravu posudkové péče pracovně lékařských služeb a uznávání nemocí z povolání. Pokud novelu podepíše prezident, nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela cizineckého zákona
Novela cizineckého zákona

Novela cizineckého zákona

Hned první den své 7. schůze Senát zamítl novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizineckého zákona. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Senátoři svůj nesouhlas s novelou odůvodnili tím, že je v rozporu s ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR. Novelu tak znovu projedná Poslanecká sněmovna, a pokud poslanci názor senátorů přehlasují, nabude novela účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Změna ve vzdělávání zdravotních sester
Změna ve vzdělávání zdravotních sester

Změna ve vzdělávání zdravotních sester

Senát minulý týden překvapivě beze změn schválil novelu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tzv. zákona o nelékařských zdravotních povoláních. Pokud novelu podepíše prezident, nebudou muset zdravotní sestry povinně absolvovat vysokoškolské studium, ale bude jim stačit střední zdravotnická škola a jeden rok studia na vyšší odborné škole. Změny by měly platit už od září letošního roku a mají se vztahovat i na současné studenty.

Novela stavebního zákona
Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona

Senát minulý týden v rámci své 7. schůze rozhodl o vrácení rozsáhlé novely tzv. stavebního zákona Poslanecké sněmovně s několika pozměňovacími návrhy. Novela by mimo jiné měla přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Její projednávání provázely už ve Sněmovně velké emoce a senátoři k ní vedli sedmihodinovou diskusi. Novelu, která kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů, bude muset znovu projednat Poslanecká sněmovna.

Ústavní soud zrušil systém úhrad zdravotnických prostředků
Ústavní soud zrušil systém úhrad zdravotnických prostředků

Ústavní soud zrušil systém úhrad zdravotnických prostředků

Plénum Ústavního soudu tento týden zveřejnilo své rozhodnutí, kterým vyhovělo návrhu 20 senátorů a zrušilo část zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kterou se upravuje mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Vykonatelnost nálezu byla odložena až na konec roku 2018, aby zákonodárci měli dostatek času přijmout novou komplexní úpravu systému úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

Novela zákona o pohřebnictví
Novela zákona o pohřebnictví

Novela zákona o pohřebnictví

V první části své 7. schůze Senát minulý týden beze změn schválil novelu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Novela mimo jiné zakazuje nejlevnější papírové rakve a novým zájemcům o podnikání v pohřebnictví ukládá povinnost složit zkoušku a prokázat praxi v oboru. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky, účinnosti nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily
Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily

Úprava dobíjecích stanic pro elektromobily

Včera, tj. 6. června 2017, nabyla účinnosti novela č. 152/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, tzv. zákon o pohonných hmotách. Novela č. 152/2017 Sb. mimo jiné upravuje povinnosti provozovatelů dobíjecích stanic pro elektromobily, některá ustanovení se ale týkají i provozovatelů klasických čerpacích stanic pohonných hmot.

Protikuřácký zákon - označení prostoru
Protikuřácký zákon - označení prostoru

Protikuřácký zákon - označení prostoru

Minulý týden začal platit nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřácký zákon, který mimo jiné zcela zakázal kouření v restauracích, stravovacích zařízeních a na dalších veřejných místech. Místa, kde je kouření zakázáno, a místa, která jsou naopak vyhrazena ke kouření, musí být podle zákona řádně označena.

Občanské průkazy s čipem
Občanské průkazy s čipem

Občanské průkazy s čipem

Senát minulý týden beze změn schválil novelu zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Novela mimo jiné obsahuje plošné zavedení občanských průkazů s elektronickým kontaktním čipem. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky, účinnosti by měla novela nabýt rok po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.