Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

Vláda dnes na své schůzi rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018. Základní měsíční sazba minimální mzdy se zvýší z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Současná vláda zvyšuje minimální mzdu již počtvrté a podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) tím vláda plní své programové prohlášení. Dnes schválené nařízení vlády vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude 1. ledna 2018.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: Z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že správa daně z příjmů fyzických osob je nepřehledná a složitá pro plátce i úřady. Na několika místech ČR dnes proběhnou pietní vzpomínkové akce k 49. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vláda dnes bude projednávat koncepci rodinné politiky, která mimo jiné počítá se zvýšením rodičovské a s větším zapojením otců do péče o děti.

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve
Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Jedním z dvaceti zákonů, které dnes byly publikovány ve Sbírce zákonů, je i stručná novela č. 254/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novela č. 254/2017 Sb. zvyšuje částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Novela nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2017.

Ošetřovatelské volno
Ošetřovatelské volno

Ošetřovatelské volno

Senát včera beze změn schválil novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která mimo jiné zavádí zcela nový institut placeného volna na péči o vážně nemocné příbuzné, tzv. ošetřovatelského volna. Pod novelou už chybí jen podpis prezidenta, účinnosti nabude prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Senát dnes jako první bod programu své 9. schůze schválil novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kterou se mimo jiné sníží doplatky na léky dětem a seniorům. U dětí a seniorů se také rozšíří seznam očkování hrazených státem. Novela nyní bude odeslána k podpisu prezidentovi a s výjimkou některých ustanovení nabude účinnosti 1. ledna 2018.

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců
Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Finanční správa zareagovala na červencový rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle kterého lze činnost profesionálního sportovce vykonávat buď jako nezávislé povolání, nebo jako živnost. Finanční správa nově uznala, že pokud je činnost profesionálního sportovce vykonávána jako živnost, mají tito sportovci nárok na uplatnění výdajů tzv. paušálem ve výši 60 % z příjmů.

Nákup knih na poukázky
Nákup knih na poukázky

Nákup knih na poukázky

Novela č. 170/2017 Sb., kterou se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček, mimo jiné umožní zaměstnavatelům od roku 2018 přispívat zaměstnancům na tištěné knihy. Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí minulý týden vydalo upřesňující informaci právě k tomuto bodu daňového balíčku.

Mírnější přístup k povinnosti elektronických podání
Mírnější přístup k povinnosti elektronických podání

Mírnější přístup k povinnosti elektronických podání

Finanční správa od 1. srpna 2017 zmírnila přístup k sankcím za nedodržení povinné formy podání u Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí. Nově budou poplatníci, kteří tato přiznání podají jinak než elektronicky, nejprve vyzváni k nápravě. A teprve když ani poté svou chybu nenapraví, budou pokutováni.

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště
O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Poslední dobou jsme opakovaně obdrželi dotaz, zda už lze žádat o řidičský průkaz i jinde než v místě trvalého bydliště. Příslušná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, již skutečně byla publikována ve Sbírce zákonů, a to dne 12. července 2017 pod č. 199/2017 Sb. Tato novela umožní vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Novela č. 199/2017 Sb. ale nabude účinnosti až 1. července 2018, v současnosti lze tedy řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště.

Novela zákona o obecní policii
Novela zákona o obecní policii

Novela zákona o obecní policii

Jedním ze zákonů, které na začátku tohoto měsíce podepsal prezident Miloš Zeman, je i novela zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Novelou se mimo jiné snižuje věková hranice pro nástup k obecní policii. Strážníci také budou smět pomáhat při krizových stavech i mimo svůj region. Novela vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude 1. ledna 2018.

Novela stavebního zákona
Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona

Poslední červencový den byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 225/2017 Sb., kterou se mění tzv. stavební zákon. Novela má mimo jiné přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Její projednávání provázely už ve Sněmovně velké emoce a senátoři k ní vedli sedmihodinovou diskusi. Novela č. 225/2017 Sb., která kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů, nabude účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. ledna 2018.

Nové významné dny v kalendáři
Nové významné dny v kalendáři

Nové významné dny v kalendáři

Na začátku tohoto týdne vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 226/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novelou č. 226/2017 Sb. se rozšiřuje výčet významných dnů v zákoně, a to o 9. březen a 18. červen, a upravuje se název jednoho již dříve zavedeného významného dne. Novela zákona o státních svátcích nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy 31. července 2017.

EU: Rozšíření seznamu zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů
EU: Rozšíření seznamu zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů

EU: Rozšíření seznamu zakázaných invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů

Evropská komise rozšířila Prováděcí nařízení Komise EU č. 2016/1141, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii. Nařízení obsahuje seznam rostlin a živočichů, které se od dnešního dne nesmí dovážet do EU. Tyto druhy škodí původní biologické rozmanitosti v Evropě a podle nařízení EU se musí plošně likvidovat. Od 2. srpna 2017 je seznam rozšířen o tři zvířata a devět rostlin.

Zákaz kožešinových farem
Zákaz kožešinových farem

Zákaz kožešinových farem

Prezident Miloš Zeman včera podepsal novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterou se od ledna 2019 zakazují kožešinové farmy s chovem lišek a norků. Provozovatelé farem dostanou za zrušené chovy kompenzace od státu. Legislativní proces novely byl mediálně sledován a zejména v Poslanecké sněmovně došlo při jejím schvalování k dlouhým a ostrým diskuzím. Novela v nejbližších dnech vyjde ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Novela cizineckého zákona
Novela cizineckého zákona

Novela cizineckého zákona

Ve Sbírce zákonů byla včera publikována novela č. 222/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizinecký zákon. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Poslanecká sněmovna musela v případě novely č. 222/2017 Sb. přehlasovat veto Senátu. Senátoři se domnívali, že je novela v rozporu s Ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR, poslanci ale s názorem senátorů nesouhlasili a novelu i napodruhé schválili. Účinnosti novela nabude patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 15. srpna 2017.

Novela zákona o zaměstnanosti
Novela zákona o zaměstnanosti

Novela zákona o zaměstnanosti

V polovině července vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 206/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela přináší změny zejména v oblasti agenturního zaměstnávání. S výjimkou některých bodů nabyla novela č. 206/2017 Sb. účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 29. července 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.