Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Zákon o zahraniční službě

Zákon o zahraniční službě

Senát tento týden beze změn schválil zcela nový zákon o zahraniční službě, který přesně stanoví pravomoci konzulárních úřadů, zlepší podmínky pro práci diplomatů a zjednoduší jejich střídání v ústředí i v zahraničí. Nový zákon má přispět ke zvýšení profesionality zahraniční služby a zajistit vyšší sociální jistoty zaměstnanců zastupitelských úřadů. Zákon nyní bude odeslán k podpisu prezidentovi, účinnosti nabude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: Do druhého kola francouzských prezidentských voleb postoupili centrista Emmanuel Macron a nacionalistka Marine Le Penová, volební účast v prvním kole byla 78,69 procenta. Prezident Miloš Zeman dnes zahájí sběr podpisů pro svou opětovnou kandidaturu, volební tým povede jeho manželka Ivana. Ve Venezuele dnes proběhnou další mohutné demonstrace, při kterých opozice bude blokovat hlavní tahy v zemi, během protestů proti vládě prezidenta Nicoláse Madura již zemřelo 23 lidí.

Senátoři vrátili Sněmovně novelu zákona o registru smluv
Senátoři vrátili Sněmovně novelu zákona o registru smluv

Senátoři vrátili Sněmovně novelu zákona o registru smluv

Senát včera neschválil sněmovní verzi novely zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákona o registru smluv. Senátoři novelu s pozměňujícím návrhem vrátili poslancům. Novela původně měla řešit jen vyjmutí národního podniku Budějovický Budvar z působnosti zákona, poslanci ale nakonec odhlasovali poměrně rozsáhlou výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru. Senát nesouhlasil právě s rozšířením původního záměru novely.

Otcovská dovolená
Otcovská dovolená

Otcovská dovolená

Senát dnes, hned jako první bod schůze, schválil novelu zákona č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění, která zavádí týdenní otcovskou dovolenou a zvyšuje nemocenské pro dobrovolné záchranáře. Novela bude nyní odeslána k podpisu prezidentovi, účinnosti předpis nabude prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela cizineckého zákona
Novela cizineckého zákona

Novela cizineckého zákona

Jedním ze zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na své 56. schůzi, je i novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, tzv. cizineckého zákona. Novela má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v ČR a zejména omezit ekonomickou migraci. Novela nyní bude postoupena k projednání Senátu, účinnosti má s výjimkami nabýt patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Na Velký pátek obchody nezavřou
Na Velký pátek obchody nezavřou

Na Velký pátek obchody nezavřou

Velký pátek i Velikonoční pondělí jsou svátky a zároveň dny pracovního klidu, přesto na Velký pátek bude většina velkých obchodů otevřená, zatímco o Velikonočním pondělí budou muset obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřít. Od loňského roku totiž platí zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který reguluje otevírací dobu velkých obchodů o svátcích. Obchody ale nemusí mít zavřeno o všech svátcích, zákon výslovně uvádí jen konkrétních sedm svátků v roce.

Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi
Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi

Sněmovna schválila vyšší podporu rodin s dětmi

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím závěrečném čtení schválila novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která obsahuje zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Díky tzv. prorodinnému balíku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Rodiče dostanou možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší. Vzroste také daňová sleva na první dítě. Novelu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident republiky.

Občanské průkazy s čipem
Občanské průkazy s čipem

Občanské průkazy s čipem

Jedním ze zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci minulého týdne ve třetím závěrečném čtení, je i novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Novela mimo jiné obsahuje plošné zavedení občanských průkazů s elektronickým kontaktním čipem. Předlohu nyní dostane k projednání Senát, účinnosti by měla novela nabýt rok po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Kariérní řád pro pedagogy
Kariérní řád pro pedagogy

Kariérní řád pro pedagogy

Poslanecká sněmovna koncem minulého týdne schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, která zavádí kariérní řád pro učitele. Kariérní řád má pedagogům přinést vyšší platy a zatraktivnit tak učitelské profese pro absolventy pedagogických fakult, kteří nyní často odcházejí do jiných oborů. Novela nyní bude odeslána k projednání do Senátu, účinnosti by měla nabýt 1. září 2017.

Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce
Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce

Přiznání k dani z příjmů - daňová exekuce

Vzhledem k blížícím se termínům, od nichž začnou finanční úřady vyměřovat pokuty za opožděné podání daňového přiznání a také úroky z prodlení při nezaplacení daně za rok 2016, připomínáme existenci institutu daňové exekuce. K větší úpravě daňové exekuce došlo v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost a také díky novelizaci zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Od roku 2014 tak v daňové exekuci neexistuje možnost dlužníka podat opravný prostředek k orgánu nadřízenému správci daně, který daňovou exekuci vede.

Nová pravidla pro národní parky
Nová pravidla pro národní parky

Nová pravidla pro národní parky

Poslanecká sněmovna se tento týden, hned první den své 56. schůze, zabývala novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která obsahuje nová pravidla pro národní parky v Českém Švýcarsku, Krkonoších, Podyjí a na Šumavě. Sněmovna se touto konkrétní novelou zabývala již potřetí, její první čtení bylo zahájeno v říjnu roku 2015. Počátkem prosince 2016 pak Sněmovna novelu schválila a odeslala k projednání Senátu, který ji poslancům vrátil s pozměňovacími návrhy. Poslanci ale setrvali na svém původním návrhu a senátní změny nepřijali. Prezident republiky Miloš Zeman následně novelu vetoval. I prezidentské veto ale Poslanecká sněmovna přehlasovala a nová pravidla pro národní parky v ČR definitivně schválila.

Sněmovna schválila daňový balík bez pozměňovacího návrhu Senátu
Sněmovna schválila daňový balík bez pozměňovacího návrhu Senátu

Sněmovna schválila daňový balík bez pozměňovacího návrhu Senátu

Poslanecká sněmovna nepřijala pozměňovací návrh Senátu a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček, schválila v původní podobě. Jde o novelu hned několika daňových zákonů, která mimo jiné přináší vyšší daňovou slevu na děti. Senátoři se neúspěšně pokusili do daňového balíku přidat osvobození převodu pozemků okolo staveb od DPH. Podle původního návrhu měla novela nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trvá déle, než se předpokládalo, nabude daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Novela daňových zákonů nyní bude odeslána k podpisu prezidentovi republiky.

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani
Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Většina poplatníků již odevzdala svá daňová přiznání a zaplatila daň z příjmů za rok 2016 (psali jsme zde). Pokud ale poplatník zjistil, že za loňský rok zaplatil na daních víc, než kolik měl, má nárok na vrácení přeplatku. To ale nelze uspíšit a poplatníci tak své přeplatky obdrží většinou až na začátku května. Ten, kdo podal daňové přiznání už v lednu, bude muset o vrácení přeplatku požádat ještě jednou. Přeplatek totiž fakticky vzniká až po posledním dnu, do kterého je možné daň zaplatit, a tím byl letos 3. duben 2017.

Přiznání k dani z příjmů - shrnutí
Přiznání k dani z příjmů - shrnutí

Přiznání k dani z příjmů - shrnutí

Dnešní den, tedy 3. duben 2017, je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2016. V článku vám přinášíme shrnutí našeho krátkého seriálu, v němž jsme se snažili upozornit zejména na změny a novinky týkající se podání daňových přiznání.

Na prezidentských peticích budou čísla průkazů
Na prezidentských peticích budou čísla průkazů

Na prezidentských peticích budou čísla průkazů

Tento týden vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 90/2017 Sb., kterou se mění volební zákony, včetně zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Podle novely č. 90/2017 Sb. budou muset podporovatelé nezávislých kandidátů na prezidenta uvést na nominační petici své jméno a nově také číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Současně s novelou byla vydána také novelizující vyhláška č. 91/2017 Sb., kterou se mění prováděcí vyhlášky k volebním zákonům. Novela č. 90/2017 Sb. i vyhláška č. 91/2017 Sb. nabudou účinnosti patnáctým dnem po jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů, konkrétně 13. dubna 2017.

Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce
Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce

Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce

Daňový poradce nemusí být jen poslední záchranou pro toho, kdo koncem března zjistí, že daně už včas spočítat a zaplatit nestihne. Využití služeb daňového poradce lze doporučit i poplatníkům, kteří chtějí na daních ušetřit nebo mají nějaký daňový problém, s jehož řešením si sami nevědí rady. Co ale tato varianta podání daňového přiznání obnáší, jaké může přinést výhody a na co si naopak dát pozor? A co o daňových poradcích říká daňový řád?

Přiznání k dani z příjmů - opravné a dodatečné přiznání
Přiznání k dani z příjmů - opravné a dodatečné přiznání

Přiznání k dani z příjmů - opravné a dodatečné přiznání

Pokud jste již podali daňové přiznání a následně jste zjistili, že bohužel bylo podáno v nesprávné výši, máte ještě šanci vše napravit. Do pondělí 3. dubna 2017 můžete podat opravné daňové přiznání, po 3. dubnu chybu opravíte dodatečným daňovým přiznáním.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.