Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Zvýšení platů od 1. listopadu 2016

Zvýšení platů od 1. listopadu 2016

Již minulý týden vláda rozhodla o zvýšení platů zaměstnancům veřejné správy a služeb o 4 %, a to od 1. listopadu 2016. Lékařům a dalším zaměstnancům ve zdravotnictví stoupnou platy o 10 %, ale až od 1. ledna 2017. Tento týden vláda schválila také zvýšení služebních tarifů pro vojáky a navýšení platů policistům, hasičům a dalším zaměstnancům ve státní správě o 4 % od 1. listopadu letošního roku.

(celý článek)

pátek pátek
pátekpátek

Týden ve zkratce

pátek: Jednání mezi USA a Ruskem o syrském příměří neskončila úspěchem, protože k dohodě se připojilo málo syrských povstaleckých skupin, zmocněnec OSN vyjádřil z výsledku jednání zklamání. Ruská ústřední volební komise potvrdila výsledky parlamentních voleb, v nichž současná vládní strana Jednotné Rusko získala ústavní většinu. Obvodní soud pro Prahu 7 vynesl přelomový rozsudek v kauze tzv. šmejdů, když rozhodl, že smlouvy, které uzavřeli klienti s firmou Bio Natural Medical, jsou neplatné, protože jednání firmy je natolik špatné a natolik v rozporu s dobrými mravy, že nemohlo klienty zavázat k nějakým právům a povinnostem.

Zvýšení důchodů v roce 2017
Zvýšení důchodů v roce 2017

Zvýšení důchodů v roce 2017

Vláda včera schválila zvýšení důchodů pro rok 2017. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vzrostou v průměru o 308 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod tak bude po zvýšení činit 11 745 korun měsíčně. Vláda poprvé využila možnosti zvýšit důchody o vyšší částku, než je základní zákonné zvýšení, které se počítá z růstu indexu spotřebitelských cen a z růstu mezd. Zvýšení důchodů vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů formou nařízení vlády, které nabude účinnosti 1. ledna 2017.

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Nový zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je transpozicí některých částí evropského předpisu, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014/EU, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, tzv. nařízení eIDAS. Příslušné části evropského nařízení eIDAS vstoupily v platnost již 1. července 2016, český zákon č. 297/2016 Sb. pak nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tedy 19. září 2016.

DPH - přenesení daňové povinnosti od 1. října 2016
DPH - přenesení daňové povinnosti od 1. října 2016

DPH - přenesení daňové povinnosti od 1. října 2016

Pod číslem 296/2016 Sb. vyšla včera ve Sbírce zákonů ČR novela nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novela rozšiřuje použití režimu reverse charge na vybrané telekomunikační služby. Cílem nařízení je podle Ministerstva financí zabránit daňovým únikům, které byly při poskytování některých telekomunikačních služeb zjištěny. Nařízení vlády začne platit od 1. října 2016.

Ukládání infrastruktury pod komunikace
Ukládání infrastruktury pod komunikace

Ukládání infrastruktury pod komunikace

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Předpis má odstranit problémy, které obcím přinesla zatím poslední novela zákona o pozemních komunikacích, a které se týkají zejména možnosti obcí ukládat infrastrukturu do tělesa komunikací v zastavěné části obce. Navrženou úpravu poslanci přijali ve zrychleném řízení, tedy již v prvním čtení. Novela nyní bude odeslána k projednání do Senátu, účinnosti má nabýt 30. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Vznikne nový Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Vznikne nový Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Vznikne nový Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Nový úřad, který bude plnit funkci regulátora v dopravě, vznikne na základě zcela nového zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který minulý týden podepsal prezident a nyní čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů. Související novelu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, která mimo jiné mění např. pravidla pro kácení dřevin na dráze, senátoři vrátili poslancům s pozměňovacím návrhem. Poslanci při opakovaném projednání novelu schválili v senátním znění a tento týden již byla odeslána k podpisu prezidentovi. Oba zákony nabudou účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejich vyhlášení.

Evidence skutečných majitelů firem
Evidence skutečných majitelů firem

Evidence skutečných majitelů firem

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. zákona proti praní špinavých peněz. Novela mimo jiné zřizuje rejstřík skutečných majitelů firem a svěřenských fondů, k němuž budou mít přístup např. soud, policie nebo zpravodajské služby. Novelu nyní projedná Senát, účinnost je s několika výjimkami navržena od 1. ledna 2017.

Novela zákona o střetu zájmů
Novela zákona o střetu zájmů

Novela zákona o střetu zájmů

Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Konečná podoba novely je výsledkem dlouhé a ostré diskuze, která tentokrát probíhala i uvnitř vládní koalice. Novela zakazuje členům vlády vlastnit média. A společnosti, v nichž má člen vlády více než 25 %, se již nedostanou k dotacím, investičním pobídkám a veřejným zakázkám. Účinnost novely, kterou ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident, je navržena od 1. ledna 2017.

Financování politických stran a volebních kampaní
Financování politických stran a volebních kampaní

Financování politických stran a volebních kampaní

Od začátku příštího roku začnou platit dvě novely zákonů, které se týkají financování politických stran a volebních kampaní. Novelu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, senátoři schválili už koncem srpna a minulý týden ji podepsal prezident. Druhou novelu, kterou se mění hned několik volebních a souvisejících zákonů, Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňujícím návrhem, který poslanci hned první den aktuálně probíhající 49. schůze schválili.

Práce v rámci veřejné služby
Práce v rámci veřejné služby

Práce v rámci veřejné služby

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, díky které by měli být finančně zvýhodněni uchazeči o zaměstnání, kteří budou ochotni odpracovat alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně. Novelu původně Sněmovně předložil Senát, který ji nyní znovu posoudí i s poslaneckými úpravami. Účinnost novely je navržena od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Sněmovna schválila přísnější verzi zákona o prokazování původu majetku
Sněmovna schválila přísnější verzi zákona o prokazování původu majetku

Sněmovna schválila přísnější verzi zákona o prokazování původu majetku

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely, kterou se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Předpis dává finanční správě pravomoc prověřovat výši majetku poplatníků v souvislosti s daňovým přiznáním. Senátorům se zdál návrh zákona málo přísný, a proto k němu přijali pozměňovací návrh, ke kterému se poslanci nakonec přiklonili. Novela nabude účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Úřední kontroly domácích kotlů
Úřední kontroly domácích kotlů

Úřední kontroly domácích kotlů

Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nejdiskutovanější změnou, kterou novela přináší, je nová pravomoc úředníků vstoupit do domácnosti a zkontrolovat, čím lidé topí ve svém kotli. Opoziční poslanci se domnívají, že jde o zásah do domovní svobody, a hodlají novelu napadnout u Ústavního soudu. Novelu nyní posoudí Senát, účinnosti by měla nabýt 1. ledna 2017.

Zákaz prodeje nezdravých potravin ve školách
Zákaz prodeje nezdravých potravin ve školách

Zákaz prodeje nezdravých potravin ve školách

V pondělí 5. září vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Dlouho očekávaná vyhláška, kterou média nazývají pamlskovou vyhláškou, přinese konec prodeje nezdravých potravin ve školních bufetech a automatech. Vyhláška č. 282/2016 Sb. nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 20. září 2016, školy ale budou mít ještě do konce letošního roku čas, aby přizpůsobily sortiment prodávaných potravin novým požadavkům.

EET: Institut závazného posouzení
EET: Institut závazného posouzení

EET: Institut závazného posouzení

Ministerstvo financí v posledních dnech stále upřesňuje náležitosti elektronické evidence tržeb. Asi nejdůležitější otázkou je, kdo a od kdy bude evidenci podléhat. 31. srpna 2016 byl zveřejněn Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který je určen všem subjektům evidence tržeb i správcům daně. Pokud někdo nenajde odpověď na svůj konkrétní dotaz o EET ani v rozsáhlém metodickém pokynu, může využít institutu závazného posouzení.

Změny v novém školním roce
Změny v novém školním roce

Změny v novém školním roce

V mateřských, základních a středních školách dnes začíná nový školní rok. I letos přináší začátek školního roku žákům, studentům, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům několik legislativních změn. Dnešním dnem mimo jiné startuje mediálně diskutovaná inkluze, díky níž část dětí s postižením přestoupí ze speciálních a praktických škol do běžných škol. Od tohoto měsíce se také zvyšují tabulkové platy učitelům i pedagogickým pracovníkům.

Nový zákon o centrální evidenci účtů
Nový zákon o centrální evidenci účtů

Nový zákon o centrální evidenci účtů

Senát minulý týden schválil zcela nový zákon o centrální evidenci účtů. Zákon má pomoci v boji s trestnou činností včetně korupce nebo financování terorismu. Společně se zákonem byla schválena i souhrnná novela některých souvisejících zákonů. Oba předpisy čekají už jen na podpis prezidenta a účinnosti mají nabýt patnáctým dnem po jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ke spuštění samotného registru by pak mělo dojít až prvním dnem šestnáctého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona, reálně tedy počátkem roku 2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.