Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Velké obchody budou mít 28. října zavřeno

Velké obchody budou mít 28. října zavřeno

Státní svátek 28. října 2016 bude prvním svátkem, kdy se obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních budou muset podřídit novému zákonu č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, a své prodejny uzavřou. Česká obchodní inspekce, která bude na dodržování zákona dohlížet, zveřejnila na svých webových stránkách souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí, v nichž vykládá některé nové pojmy.

(celý článek)

včera včera
včeravčera

Týden ve zkratce

včera: Poslanecká sněmovna včera v prvním čtení schválila základní parametry státního rozpočtu na rok 2017, schválený schodek činí 60 miliard korun. Střední Itálii mezi městy Perugia a Macerata postihlo ve středu večer silné zemětřesení o síle až 6,2 stupňů Richterovy škály, oběti na životech nejsou hlášeny. Podle společného průzkumu agentur AP a GfK má demokratická kandidátka na prezidentský úřad v USA Hillary Clintonová náskok 14 procent před republikánem Donaldem Trumpem.

Evidence skutečných majitelů firem
Evidence skutečných majitelů firem

Evidence skutečných majitelů firem

Senát na své poslední schůzi minulý týden schválil novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. zákona proti praní špinavých peněz. Novela mimo jiné zřizuje rejstřík skutečných majitelů firem a svěřenských fondů, k němuž budou mít přístup např. soud, policie nebo zpravodajské služby. Účinnost novely je s několika výjimkami navržena od 1. ledna 2017.

Úřední kontroly domácích kotlů
Úřední kontroly domácích kotlů

Úřední kontroly domácích kotlů

Senát na své poslední schůzi beze změny schválil novelu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nejdiskutovanější změnou, kterou novela přináší, je nová pravomoc úředníků vstoupit do domácnosti a zkontrolovat, čím lidé topí ve svém kotli. Opoziční poslanci se domnívají, že jde o zásah do domovní svobody, a hodlají novelu napadnout u Ústavního soudu. Účinnosti novela  nabude 1. ledna 2017.

Trvalé bydliště v občanských průkazech zůstane
Trvalé bydliště v občanských průkazech zůstane

Trvalé bydliště v občanských průkazech zůstane

Poslanecká sněmovna minulý týden na své 50. schůzi schválila ve zrychleném řízení novelu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Díky novele budou mít lidé s trvalým bydlištěm na radnici tuto skutečnost vyznačenou v občanském průkazu. Novelu nyní posoudí Senát, její účinnost je s výjimkou několika ustanovení navržena od prvního dne šestého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Ukládání infrastruktury pod komunikace
Ukládání infrastruktury pod komunikace

Ukládání infrastruktury pod komunikace

Senát včera beze změn schválil novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Předpis má odstranit problémy, které obcím přinesla zatím poslední novela zákona o pozemních komunikacích, a které se týkají zejména možnosti obcí ukládat infrastrukturu do tělesa komunikací v zastavěné části obce. Navrženou úpravu přijala Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení a po schválení Senátem už pod ní schází jen podpis prezidenta. Účinnosti novela nabude třicátým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Práce v rámci veřejné služby
Práce v rámci veřejné služby

Práce v rámci veřejné služby

Senát na své včerejší schůzi rozhodl, že se již znovu nebude zabývat novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Novela, jejíž původní návrh vzešel právě ze Senátu, tak bude rovnou postoupena k podpisu prezidentovi. Díky novele by měli být finančně zvýhodněni uchazeči o zaměstnání, kteří budou ochotni odpracovat alespoň 20 hodin veřejné služby měsíčně. Účinnost novely je navržena od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zrušení zdanění výsluhových náležitostí vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů
Zrušení zdanění výsluhových náležitostí vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů

Zrušení zdanění výsluhových náležitostí vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím závěrečném čtení schválila stručnou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, díky které by od 1. ledna 2017 měly být osvobozeny od daně z příjmů výsluhové příspěvky, odbytné a příspěvky na bydlení vojáků z povolání a také výsluhové příspěvky příslušníků bezpečnostních sborů. Zdanění výsluhových náležitostí bylo zavedeno v rámci úsporných opatření od roku 2011. Novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

Ve Sbírce zákonů dnes vyšlo nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se od 1. ledna 2017 zvyšuje minimální mzda. Zvýšení je nebývale vysoké, měsíční minimální mzda vzroste o 1100 korun, nově tak bude činit přesně 11 tisíc korun. Na stejnou úroveň se také zvyšuje minimální mzda pro handicapované zaměstnance. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populismus, zejména s ohledem na to, že zvýšení minimální mzdy vláda schválila počátkem října pouhé dva dny před senátními a krajskými volbami.

Výměna poškozených bankovek a mincí
Výměna poškozených bankovek a mincí

Výměna poškozených bankovek a mincí

Již zítra, tedy 18. října 2016, nabude účinnosti novela č. 323/2016 Sb., kterou se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterou se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Novela přináší také změnu zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, díky níž bude snazší vyměnit poškozené bankovky a mince. Např. popsanou nebo pomalovanou bankovku musí od zítřejšího dne přijmout k výměně každá banka, lidé v těchto případech už nebudou muset do České národní banky (ČNB).

Letní čas v letech 2017 až 2021
Letní čas v letech 2017 až 2021

Letní čas v letech 2017 až 2021

Vláda tento týden schválila zavedení letního času v letech 2017 až 2021. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2000/84/ ES, o úpravě letního času, jsou v nařízení uvedeny přesné termíny začátku a konce letního času až do roku 2021. K tomu, aby vláda nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času letní čas, je zmocněna zákonem č. 54/1946 Sb., o letním čase.

Nový zákon o biocidech
Nový zákon o biocidech

Nový zákon o biocidech

Minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů zcela nový zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů, tzv. zákon o biocidech. Nový zákon č. 324/2016 Sb. aktualizuje dosavadní českou úpravu a uvádí ji do souladu s platnými evropskými předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012/EU, tzv. nařízením o biocidech. Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidech, nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 18. října 2016.

Průměrná mzda pro rok 2017
Průměrná mzda pro rok 2017

Průměrná mzda pro rok 2017

O nařízení vlády č. 325/2016 Sb. jsme již psali v souvislosti se zvýšením důchodů od 1. ledna 2017. V dnešním článku se zaměříme na čísla uvedená v § 1 tohoto nařízení vlády, z nichž lze vypočítat průměrnou mzdu, která se v roce 2017 použije pro výpočet několika dalších údajů. Průměrná mzda ovlivňuje např. minimální a maximální vyměřovací základy a zálohy na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Zvýšení důchodů v roce 2017
Zvýšení důchodů v roce 2017

Zvýšení důchodů v roce 2017

Vláda již v září schválila zvýšení důchodů pro rok 2017. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vzrostou v průměru o 308 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod tak bude po zvýšení činit 11 745 korun měsíčně. Vláda poprvé využila možnosti zvýšit důchody o vyšší částku, než je základní zákonné zvýšení, které se počítá z růstu indexu spotřebitelských cen a z růstu mezd. Zvýšení důchodů tak vyšlo ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 325/2016 Sb., účinnosti nabude 1. ledna 2017.

Zvýšení platů od 1. listopadu 2016
Zvýšení platů od 1. listopadu 2016

Zvýšení platů od 1. listopadu 2016

V průběhu září vláda schválila zvýšení platů zaměstnancům veřejné správy a služeb a také zvýšení služebních tarifů pro vojáky a navýšení platů policistům, hasičům a dalším zaměstnancům ve státní správě. Platy se navýší o 4 % od 1. listopadu 2016. Lékařům a dalším zaměstnancům ve zdravotnictví stoupnou platy o 10 %, ale až od 1. ledna 2017. Všechna nařízení vlády týkající se zvýšení platů již vyšla ve Sbírce zákonů.

Krajské a senátní volby 2016
Krajské a senátní volby 2016

Krajské a senátní volby 2016

Dnes a zítra, tedy v pátek a sobotu 7. a 8. října 2016, budou občané podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, volit své krajské zastupitele a podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, třetinu senátorů, kterým podle Ústavy ČR uplyne volební období. O termínu konání voleb rozhodl prezident republiky už 21. dubna 2016. O dva týdny později vyšlo toto rozhodnutí pod č. 138/2016 Sb. ve Sbírce zákonů, za den vyhlášení voleb je tak považován 6. květen 2016.

Registr přestupků spuštěn
Registr přestupků spuštěn

Registr přestupků spuštěn

V sobotu 1. října 2016 začala platit většina ustanovení novely č. 204/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. Novela sice vyšla ve Sbírce zákonů již vloni v srpnu, její hlavní část, kterou se zavádí tzv. registr přestupků, ale nabyla účinnosti až nyní. Do nově spuštěného centrálního registru se budou zapisovat a pět let v něm uchovávat vybrané přestupky. Za opakované přestupky pak jejich pachatelům hrozí vyšší pokuty.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.