Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Poslanecká sněmovna včera ve zrychleném řízení schválila stručnou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která zvyšuje částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Novela bude nyní postoupena k projednání do Senátu, účinnosti by měla nabýt prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(celý článek)

dnes dnes
dnesdnes

Týden ve zkratce

dnes: V Bruselu začíná summit NATO, kterého se zúčastní i americký prezident Donald Trump, předpokládá se schválení zapojení NATO do boje proti takzvanému Islámskému státu. Vládní krize podle průzkumu agentury Median negativně ovlivnila preference všech koaličních stran, největší propad zaznamenala ČSSD. Britská policie zadržela v souvislosti s teroristickým útokem v Manchesteru devět osob, osm z nich stále zůstává ve vazbě.

Přechod na DVB-T2
Přechod na DVB-T2

Přechod na DVB-T2

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím závěrečném čtení schválila novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která mimo jiné řeší přechod na nový digitální televizní standard DVB-T2. Pro diváky bude nový standard znamenat vyšší kvalitu, lepší obraz i zvuk, ale také nákup nového přístroje. K ukončení vysílání v dosavadním formátu DVB-T dojde nejpozději 1. února 2021. Novelu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Otcovská dovolená
Otcovská dovolená

Otcovská dovolená

Ve Sbírce zákonů včera vyšla novela č. 148/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb, o nemocenském pojištění. Novela č. 148/2017 Sb. zavádí týdenní otcovskou dovolenou a zvyšuje nemocenské pro dobrovolné záchranáře. Účinnosti nabude prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. února 2018.

Novela zákona o civilním letectví
Novela zákona o civilním letectví

Novela zákona o civilním letectví

Poslanecká sněmovna na konci minulého schválila na své probíhající 57. schůzi novelu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, která má mimo jiné umožnit pilotům létat pro aerolinky nejen jako jejich zaměstnanci, ale i na živnostenské oprávnění. Novela nyní bude odeslána k posouzení Senátu. Účinnosti má novela nabýt devadesátým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o vojácích z povolání
Novela zákona o vojácích z povolání

Novela zákona o vojácích z povolání

Jedním ze zákonů, které poslanci projednali a schválili na právě probíhající 57. schůzi Sněmovny, je i novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Novelou se upravují podmínky nároku profesionálních vojáků na příspěvek na bydlení nebo na náhradu jízdních výdajů. Novelu, která má nabýt účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Poslanecká sněmovna schválila zvýšení nemocenské
Poslanecká sněmovna schválila zvýšení nemocenské

Poslanecká sněmovna schválila zvýšení nemocenské

Poslanecká sněmovna včera ve třetím závěrečném čtení schválila novelu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jejíž součástí je mimo jiné i zvýšení nemocenské pro zaměstnance, kteří jsou nemocní déle než 30 dní. Změna by mohla platit od příštího roku, novelu ale ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET
Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET

Zvýšení limitu pro osvobození spolků od EET

Ministerstvo financí včera oznámilo, že spolky a některé další neziskové organizace, jejichž hotové příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti nepřekročí 300 tisíc korun za rok, budou vyjmuty z povinnosti elektronické evidence tržeb (EET). Dosud byl tento limit stanoven na 175 tisíc korun. Změna již byla zanesena do aktualizovaného znění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb.

Výjimka pro referenty bez maturity
Výjimka pro referenty bez maturity

Výjimka pro referenty bez maturity

Zítra, tedy 17. května 2017, vyjde ve Sbírce zákonů pod č. 144/2017 Sb. novela, kterou se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Novela č. 144/2017 Sb. obsahuje výjimku pro zkušené referenty státních úřadů, kteří nebudou muset mít maturitu. Ostatní úředníci dostanou šanci doplnit si vzdělání do pěti let. Prodlužuje se také výjimka pro posudkové lékaře nad 70 let věku. Novela nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 1. června 2017.

Novela zákona o specifických zdravotních službách
Novela zákona o specifických zdravotních službách

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, schválila Poslanecká sněmovna koncem dubna na své 56. schůzi. Novela, která mění i několik dalších souvisejících zákonů, je nyní zařazena do programu 7. schůze Senátu, která bude zahájena 31. května 2017. Pokud senátoři novelu schválí a následně ji podepíše prezident, nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Nové významné dny v kalendáři
Nové významné dny v kalendáři

Nové významné dny v kalendáři

Jedním ze zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na své 56. schůzi, je i novela zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novelou se má rozšířit výčet významných dnů v zákoně, a to o 9. březen a 18. červen. Novela byla ve Sněmovně projednána ve zrychleném řízení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a byla tak přijata již v prvním čtení. Navržená účinnost novely je dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště
O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Poslanecká sněmovna koncem dubna schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, která by měla umožnit vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. V současnosti lze řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště. Novela už byla odeslána k posouzení senátorům. Senát novelu zákona o silničním provozu zařadil na pořad své 7. schůze, která bude zahájena 31. května 2017. Účinnost novely je navržena od 1. července 2018.

Rozšíření paušální daně
Rozšíření paušální daně

Rozšíření paušální daně

Finanční správa upozorňuje na novelu některých zákonů v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novelu již koncem dubna podepsal prezident Miloš Zeman a nyní bude v nejbližších dnech zveřejněna ve Sbírce zákonů, účinnosti pak nabude patnáctým dnem po vyhlášení. Novela, o níž jsme psali v tomto článku, přináší mimo jiné i rozšíření okruhu poplatníků, kteří mohou požádat o stanovení daně paušální částkou. Pokud ale chtějí poplatníci této možnosti využít pro zdaňovací období roku 2017, musí podat žádost nejpozději do 31. května 2017. Finanční správa vyzývá poplatníky, kteří mají o paušální daň na rok 2017 zájem, aby do konce května podali své žádosti, i když příslušná novela nabude účinnosti později.

ÚS: Rozdíl mezi tržní cenou vozidla před nehodou a po opravě
ÚS: Rozdíl mezi tržní cenou vozidla před nehodou a po opravě

ÚS: Rozdíl mezi tržní cenou vozidla před nehodou a po opravě

Ústavní soud minulý týden zveřejnil svůj nález, kterým na konci dubna rozhodl, že za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě. Soudy nižších instancí tak budou muset při svém rozhodování o náhradě škody způsobené na vozidle respektovat rozsudek Ústavního soudu, který odráží ekonomickou realitu.

Změny v registru vozidel
Změny v registru vozidel

Změny v registru vozidel

Ministerstvo dopravy tento týden ve své tiskové zprávě upozorňuje, že 1. června 2017 nabude účinnosti novela č. 63/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Díky novele nebudou muset motoristé vyřizovat změny v registru vozidel jen na úřadech v místě bydliště či sídla firmy. Již od začátku června bude možné provést změny na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Daň z nemovitostí - Finanční správa rozesílá složenky
Daň z nemovitostí - Finanční správa rozesílá složenky

Daň z nemovitostí - Finanční správa rozesílá složenky

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první bezplatné daňové složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datové schránky, pokud ji mají zpřístupněnou. A letos poprvé dostanou ti, kdo se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, všechny potřebné informace do svých e-mailových schránek. Daň je třeba uhradit tak, aby příslušná částka byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději 31. 5. 2017. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny.

Konec plastových tašek zdarma
Konec plastových tašek zdarma

Konec plastových tašek zdarma

Jedním z devíti nových zákonů, které včera podepsal prezident Miloš Zeman, je i novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Novela mimo jiné zavádí povinné zpoplatnění všech plastových tašek v obchodech. Novela nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, s výjimkou některých bodů. Zpoplatnění plastových tašek bude povinné od 1. ledna 2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.