Alfa9 zprávy
Změny zákonů
Rozšíření klíčových míst s možností vyššího platu ve státní službě

Rozšíření klíčových míst s možností vyššího platu ve státní službě

Vláda tento týden schválila změnu nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, kterou se rozšiřuje okruh státních zaměstnanců, kterým bude možné za určitých okolností navýšit platový tarif až na dvojnásobek. Nově by tak stát mohl nabídnout vyšší ohodnocení např. účetním specialistům či auditorům, jejichž platy jsou v soukromém sektoru výrazně vyšší než tabulkové platy státních úředníků.

(celý článek)

pátek pátek
pátekpátek

Týden ve zkratce

pátek: K útoku v Londýně, který si vyžádal čtyři oběti na životech a 40 zraněných, se přihlásila radikální organizace Islámský stát. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) navrhl prezidentovi republiky, aby novým ministrem průmyslu a obchodu jmenoval dosavadního náměstka na tomto ministerstvu Jiřího Havlíčka (ČSSD). V noci ze soboty 25. března na neděli 26. března dojde ke změně na letní čas, ručičky hodin se posunou o hodinu dopředu ve dvě hodiny ráno.

Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani
Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani

Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani

Dnešní článek je souhrnným přehledem slev na dani, které poplatník při splnění potřebných podmínek může v daňovém přiznání za rok 2016 uplatnit. Slevy na dani jsou legálním způsobem, jak snížit konečnou výši daně, kterou získáme vynásobením základu daně koeficientem 0,15. Jde tedy o slevu z již vypočtené patnáctiprocentní daně. Slev může poplatník uplatnit i více najednou. Podmínky pro uplatnění jednotlivých slev jsou definovány v příslušných paragrafech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a vysvětleny v pokynech k daňovému přiznání, které jsou součástí formuláře Přiznání k dani z příjmů. Letošní novinkou je sleva na evidenci tržeb.

Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály
Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály

Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály

Jedním ze základních rozhodnutí v přiznáních k dani z příjmů je, zda poplatník uplatní své výdaje ve skutečné výši, kterou doloží shromážděnými doklady o nákupech zboží a služeb, nebo zda použije tzv. výdajové paušály. Paušální odečty jsou letos ve stejné výši jako v předchozích letech. Paušální výdaje lze aplikovat jen na příjmy do dvou milionů korun. Ve většině případů navíc nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky
Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky

Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky

Odčitatelné položky jsou částky, o které může poplatník snížit svůj vypočtený základ daně dřív, než z něj stanoví patnáctiprocentní daň. Jedná se o způsob, jak při splnění určitých podmínek legálně ušetřit na daních z příjmů. Dnes přinášíme stručný přehled odčitatelných položek.

Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba
Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba

Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba

Povinnost podávat daňová přiznání elektronicky platí podle daňového řádu již od 1. 1. 2015 pro všechny, kteří mají zprovozněnou datovou schránku. Tito poplatníci musí podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Finanční správa u poplatníků s datovou schránkou již od minulého roku neakceptuje podání, které proběhne elektronicky jen částečně a poté bude stvrzeno podpisem "na papíře".

Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených
Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených

Vyšší příspěvky na platy zdravotně postižených

Senát minulý týden schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která mimo jiné zvyšuje příspěvek pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením ze současných 8800 korun na 9500 korun. Díky přechodnému ustanovení by se příspěvek měl zvýšit se zpětnou platností od začátku roku 2017. Novela již byla odeslána k podpisu prezidentovi. S výjimkou několika ustanovení předpis nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení
Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení

Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení

Předchozím článkem o termínech jsme zahájili letošní seriál informací týkajících se daňového přiznání k dani z příjmů. Dnes se budeme zabývat tím, jaké sankce stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, za nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání a pro splatnost daně z příjmů. Oproti předchozí úpravě podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se v daňovém řádu, který platí od 1. ledna 2011, sankce částečně zmírnily. Od začátku roku 2015 se také do daňového řádu vrátilo ustanovení, díky němuž lze požádat o prominutí úroku z prodlení.

Přiznání k dani z příjmů - termíny
Přiznání k dani z příjmů - termíny

Přiznání k dani z příjmů - termíny

Poplatníci budou letos již posedmé podávat daňové přiznání k dani z příjmů podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který vstoupil v platnost 1. 1. 2011. V oblasti termínů pro podání daňového přiznání a splatnosti daně z příjmů se oproti loňskému roku nic nemění. Za den podání se považuje den, kdy poplatník odevzdá přiznání na finančním úřadě, podá na poště, či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Posledním dnem, kdy tak lze učinit, je pro letošní rok pondělí 3. dubna 2017.

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
Novela zákona o informačních systémech veřejné správy

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy

Senát minulý týden beze změny schválil novelu, kterou se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a některé další zákony. Novela zavádí pravidla pro informační systémy ve veřejné správě a má zefektivnit jejich vytváření a užívání. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky, účinnosti nabude prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Senát vrátil daňový balík s pozměňovacím návrhem
Senát vrátil daňový balík s pozměňovacím návrhem

Senát vrátil daňový balík s pozměňovacím návrhem

Senát minulý týden vrátil Poslanecká sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Jde o novelu hned několika daňových zákonů, která mimo jiné přináší vyšší daňovou slevu na děti. Senátoři vrátili daňový balík s jediným pozměňovacím návrhem na osvobození převodu pozemků okolo staveb od DPH. Podle původního návrhu má novela nabýt účinnosti 1. dubna 2017, senátoři navrhují, aby novela nabyla účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Novela autorského zákona
Novela autorského zákona

Novela autorského zákona

Senát včera beze změn schválil novelu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, tzv. autorského zákona. Díky novele budou autorské poplatky v budoucnu růst maximálně o míru inflace, s vyšším zdražením by muselo souhlasit Ministerstvo kultury nebo dokonce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Novela nyní bude předložena k podpisu prezidentu republiky, účinnosti nabude patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Na prezidentských peticích budou čísla průkazů
Na prezidentských peticích budou čísla průkazů

Na prezidentských peticích budou čísla průkazů

Senát včera beze změn schválil novelu, kterou se mění volební zákony, včetně zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Podle novely budou muset podporovatelé nezávislých kandidátů na prezidenta uvést na nominační petici své jméno a nově také číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Novela nyní bude odeslána k podpisu prezidentovi, účinnosti nabude patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Změna financování škol
Změna financování škol

Změna financování škol

Senát dnes beze změn schválil novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školského zákona. Podle novely by stát měl platit školy podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů a nikoliv pouze podle počtu žáků jako nyní. Pod novelou už schází jen podpis prezidenta republiky. Novela jako celek nabude účinnosti 1. září 2018, některé její body ale nabudou účinnosti již dnem vyhlášení, některé pak 1. září 2017 a některé až 1. září 2020.

Zákon o zahraniční službě
Zákon o zahraniční službě

Zákon o zahraniční službě

V Poslanecké sněmovně byl na konci minulého týdne schválen zcela nový zákon o zahraniční službě, který přesně stanoví pravomoci konzulárních úřadů, zlepší podmínky pro práci diplomatů a zjednoduší jejich střídání v ústředí i v zahraničí. Nový zákon má přispět ke zvýšení profesionality zahraniční služby a zajistit vyšší sociální jistoty zaměstnanců zastupitelských úřadů. Zákon nyní bude odeslán k projednání do Senátu, účinnosti by měl nabýt prvním dnem druhého kalendářního měsíce, následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Nová pravidla pro národní parky
Nová pravidla pro národní parky

Nová pravidla pro národní parky

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která obsahuje nová pravidla pro národní parky v Českém Švýcarsku, Krkonoších, Podyjí a na Šumavě. Sněmovna se touto konkrétní novelou zabývala již podruhé, protože Senát ji poslancům vrátil s pozměňovacími návrhy. Poslanci ale setrvali na svém původním návrhu a senátní změny nepřijali. Prezident republiky Miloš Zeman již avizoval, že bude novelu vetovat, je tedy pravděpodobné, že se Poslanecká sněmovna bude muset novelou zabývat ještě potřetí.

Prodejci klimatizací budou muset zajistit i montáž
Prodejci klimatizací budou muset zajistit i montáž

Prodejci klimatizací budou muset zajistit i montáž

Poslanecká sněmovna minulý týden na své 55. schůzi schválila novelu, kterou se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Novelu vrátil do Sněmovny Senát s pozměňovacími návrhy, na které poslanci přistoupili. Novela tak byla schválena ve znění senátních úprav. Novela, která mimo jiné zavádí povinnost doložit u každé prodané klimatizace potvrzení o její odborné instalaci, nyní čeká už jen na podpis prezidenta. Účinnosti by měla nabýt prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.